Följ oss

Vanguard Total Stock Market ETF (NYSEArca: VTI)

VTI syftar till att följa upp resultatet av ett jämförelseindex som mäter avkastning av den amerikanska aktiemarknadens utveckling. Fonden använder en indexering och en investeringsinriktning som syftar till att följa utvecklingen för CRSP US Total Market Index, vilket motsvarar cirka 100 % av den investeringsbara amerikanska aktiemarknaden och omfattar large cap, mid cap, small cap och mikro cap-aktier som regelbundet handlas på New York Stock Exchange och Nasdaq. Denna börshandlade fond investerar genom urval index, vilket innebär att den har en bred diversifierad samling av värdepapper som fullständigt approximerar index när det gäller viktiga egenskaper.