Följ oss

Schweiz SMI 20

Swiss Market Index (SMI 20) är det viktigaste indexet på den schweiziska aktiemarknaden. Indexet består av de 20 största och mest likvida aktierna. Indexet är ett prisindex och justeras därför inte för utdelningar. Aktierna som ingår i SMI representerar cirka 90 procent av handelsvolymen av de schweiziska aktierna som handlas på SIX Swiss Exchange.