Följ oss

iShares US Real Estate (NYSEArca: IYR)

IYR speglar investeringsresultatet för Dow Jones US Real Estate Index. Den börshandlade fonden investerar i allmänhet åtminstone 90 % av sina tillgångar i värdepapper som ingår i det underliggande index och i depåbevis som representerar värdepapper som ingår i det underliggande indexet. Det underliggande indexet, Dow Jones US Real Estate Index, mäter utvecklingen av de företag i fastighetssektorn som listas på den amerikanska aktiemarknaden och kan inkludera large cap-, mid cap eller small cap företag. IYR investerar huvudsakligen i så kallade fastighetsinvesteringsbolag, REITs.