Följ oss

USDKRW

Om du köper USD/KRW, ibland benämnt som USDKRW, innebär helt enkelt att du köper basvalutan USD, och att du samtidigt säljer sekundärvalutan KRW.