Följ oss

EURTRY

Om du köper EUR/TRY, ibland benämnt som EURTRY, innebär helt enkelt att du köper basvalutan EUR, och att du samtidigt säljer sekundärvalutan TRY.