Följ oss

Risk

Handel med värdepapper innebär alltid en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Till exempel är CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången.

71 till 82 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och turbowarranter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital.

Även fonder innebär en risk. Att spara i fonder innebär alltid en viss risk. Men det finns också ett direkt samband mellan risk och avkastning. Hög risk innebär större möjlighet till bra avkastning, men också en större risk att dina pengar minskar i värde. Låg risk betyder lägre möjlighet till hög avkastning, men risken för förlust blir också mindre.