Följ oss

VanEck Vectors Semiconductor ETF (NasdaqGM: SMH)

SMH är en ETF som syftar till att, före avgifter och kostnader, pris- och avkastningsprestanda, så nära så möjligt replikera utvecklingen för MVIS® US Listed Semiconductor 25 Index. Fonden investerar normalt minst 80% av dess totala tillgångar i värdepapper som utgör fondens jämförelseindex. Indexet inkluderar vanliga aktier och depåbevis från amerikanska börsnoterade företag i halvledarindustrin. Sådana företag kan inkludera medelstora företag och utländska företag som är noterade på en amerikansk börs. Fonden är icke-diversifierad.