Följ oss

USDCNH

Om du köper USD/CHN, ibland benämnt som USDCNH, innebär helt enkelt att du köper basvalutan USD, och att du samtidigt säljer sekundärvalutan CHN.