Följ oss

USDHUF

Om du köper USD/HUF, ibland benämnt som USDHUF, innebär helt enkelt att du köper basvalutan USD, och att du samtidigt säljer sekundärvalutan HUF.