Följ oss

USDRON

Om du köper USD/RON, ibland benämnt som USDRON, innebär helt enkelt att du köper basvalutan USD, och att du samtidigt säljer sekundärvalutan RON.