Följ oss

USDMXN

Om du köper USD/MXN, ibland benämnt som USDMXN, innebär helt enkelt att du köper basvalutan USD, och att du samtidigt säljer sekundärvalutan MXN.