Följ oss

USDCAD

Om du köper USD/CAD, ibland benämnt som USDCAD, innebär helt enkelt att du köper basvalutan USD, och att du samtidigt säljer sekundärvalutan CAD.