Följ oss

iShares MSCI Emerging Markets (NYSEArca: EEM)

EEM är en börshandlad fond som replikerar investeringsresultatet för MSCI Emerging Markets Index. Denna ETF investerar i allmänhet åtminstone 90 procent av sina tillgångar i detta underliggande index, endera i form av stamaktier eller i depåbevis som representerar värdepapper i det underliggande indexet.

MSCI Emerging Markets Index är ett index som är utformat för att mäta utvecklingen på de globala tillväxtmarknaderna. Det kan investera resten av sina tillgångar i andra värdepapper, inklusive värdepapper som inte ingår i det underliggande indexet, men som förvaltarna tror kommer att bidra till fonden spåra index, och i andra investeringar, inklusive terminskontrakt, optioner på terminskontrakt, andra typer av alternativ och swappar relaterade till sitt referensindex.