Följ oss

iShares MSCI Hong Kong (NYSEArca: EWH)

EWH är en börshandlad fond som har till syfte till att replikera investeringsresultat från MSCI Hong Kong index. Fonden kommer alltid att investera minst 80 procent av sina tillgångar i värdepapper i dess underliggande index och i depåbevis som representerar värdepapper i dess underliggande index. Det underliggande indexet kan innefatta large cap, mid cap eller small cap aktier. Komponenter i det underliggande indexet är främst bolag verksamma inom ekonomi, industri, försäkring, fastigheter och allmännyttiga företag. Denna ETF är icke-diversifierad.