Följ oss

SPDR Dow Jones REIT ETF (NYSEArca: RWR)

RWR syftar till att ge investeringsresultat som, före avgifter och utgifter, i allmänhet motsvarar den totala avkastningsprestandan för Dow Jones U.S. Fonden investerar i allmänhet i stort sett alla, men minst 80%, av dess totala tillgångar i de värdepapper som ingår i indexet. Indexet är utformat för att tillhandahålla ett mått på fastighetspapper som fungerar som ombud för direkt fastighetsinvestering, delvis genom att exkludera värdepapper vars värde inte alltid är nära kopplat till värdet på den underliggande fastigheten.