Följ oss

Hong Kong Hang Seng

Hang Seng Index, ofta förkortat HSI, Chinese: 恒生指數), är ett marknadsviktat index som mäter utvecklingen på aktiemarknaden i Hong Kong, justerat för den fria floaten. Indexet består av de 50 största företagen på Hong Kong börsen vilka svarar för cirka 60 procent av marknadsvärdet på denna marknadsplats.