Följ oss

Van Eck Oil Services ETF (NYSE MKT: OIH)

OIH är en börshandlad fond som har som mål att så nära som möjligt replikera utvecklingen, utvecklingen av Van Eck® US Listed Oil Services 25 Index (”Oil Services Index”). Fonden placerar normalt åtminstone 80 procent av de totala tillgångarna i värdepapper som ingår i fondens jämförelseindex. Oil Services Index består av vanliga aktier och depåbevis i amerikanska börsbolag inom sektorn för oljetjänster. Sådana företag kan omfatta små och medelstora företag och utländska företag som är noterade på en amerikansk börs.