Följ oss

EURAUD

Om du köper EUR/AUD, ibland benämnt som EURAUD, innebär helt enkelt att du köper basvalutan EUR, och att du samtidigt säljer sekundärvalutan AUD.