Följ oss

SPDR S&P Oil & Gas Explor & Prodtn ETF (NYSEArca: XOP)

XOP är en börshandlad fond som har som mål att ge ett placeringsresultat som, före avgifter och kostnader, i stort motsvarar den totala avkastningen för S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index, ett index som följer de amerikanska olje- och gasföretagen.

Denna ETF investerar i allmänhet i huvudsak alla, men åtminstone 80 procent, av de totala tillgångarna i värdepapper som ingår i indexet. Indexet representerar de företag som är verksamma som olje- och gasprospekterings och produktionsbolag i det breda börsindexet S & P (”S & P TMI”). Detta är en av SPDRs så kallade ”sektor-ETFer.