Följ oss

Nyheter

Japan pumpar likviditet in på börsen

Publicerad

den

Japan pumpar likviditet in på börsen

Japan pumpar likviditet in på börsen Den japanska regeringen pumpar in en massiv likviditet på börserna genom sin pågående kvantitativa lättnadspolitik. Som ett resultat av detta kollapsar den japanska yenen och aktiemarknaden i Japan skjuter i höjden. Den nuvarande politiken kan komma att hålla igång till långt in på 2015, eventuellt ännu längre men investerare bör vara försiktiga och noga se över de risker och möjliga utfall som detta för med sig eftersom Japan redan har två förlorade decennium i ryggen. Frågan är om historien kommer att upprepa sig denna gång när Japan pumpar likviditet in på börsen.

Det går aldrig att pricka en botten

En av de första saker som varje investerare behöver lära sig/få höra/läser/förstå är att du inte kan tajma marknaden perfekt. Det finns två stycken börshandlade fonder som replikerar utvecklingen av den japanska aktiemarknaden som vi följer, dels WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (NYSEARCA: DJX), dels iShares MSCI Japan ETF (NYSEARCA: EWJ). Dessa två ETFer följer båda utvecklingen av den japanska aktiemarknaden, men de är i övrigt väldigt olika, så pass olika som två börshandlade fonder som replikerar samma aktiemarknad kan vara. Nedan förklarar vi skillnaderna mellan dessa två börshandlade fonder.

Två extremt starka börsår i Japan

Under de senaste två åren har Nikkei 225 (^N225 or NI225) stigit med 87 procent, från cirka 9 000 till dagens nivå på cirka 17 000, mätt i japanska yen (JPY). WisdomTree med sin DJX har emellertid utvecklats bättre än både Nikkei 225 och EWJ under hela denna perioden.

När vi tittar på olika japanska relaterade investeringsinstrument kan vi konstatera att under de senaste två åren har alla investeringar som inneburit en lång exponering mot den japanska aktiemarknaden stigit kraftigt, men de som har kombinerats med en hedge mot den japanska yenen har utvecklats bättre än de icke-hedgade.

Det är här som vi ser den stora skillnaden mellan DXJ och EWJ, DXJ är nämligen kombinerad med en valutahedge, något som EWJ inte är. EWJ har traditionellt sett varit det huvudsakliga instrumentet för de placerare som velat ha en lång exponering mot den japanska aktiemarknaden, men det har på senare tid kommit att dyka upp en rad alternativ, utöver WisdomTrees DXJ så har Lyxor lanserat ett alternativ som replikerar utvecklingen på Nikkei 400. Under många år steg den japanska yenen konstant, och det saknades incitament att valutasäkra valutan. Uppgången var så kraftigt att de som valde att investera i Japan fick en värdeökning baserat på valutan, även om Tokyobörsen backade. Detta pågick till i mitten av november 2012

Diagrammet ovanför visar utvecklingen för Guggenheim Currency Shares Japanese (NYSEARCA: FXY). Diagrammet visar en inverterad bild av utvecklingen av den japanska yenen under denna tid, och det visar att yenen fallit kraftigt.

Hur kommer den japanska aktiemarknaden att utvecklas i framtiden?

Tittar vi på de senaste veckornas nyheter avseende Japan kan vi sammanfatta den nuvarande utvecklingen med att det är en potentiellt riskabel situation vi ser framför oss. Den 31 oktober chockade Bank of Japan aktiemarknaderna med ännu mer lättnader, något som fick Nikkei 225 att nå den högsta nivån på sju år. Dagen efter sade Marc Faber att de japanska lättnaderna är att betrakta som en Ponzi scam eftersom Bank of Japan köper alla de statliga obligationer från det japanska finansministeriet.

Den 5 november sade Haruhiko Kuroda att BOJ hade för avsikt att nå inflationsmålet om två procent snarast möjligt, samt att det inte finns någon gräns för vad Bank of Japan skall göra för att nå detta. Den exempellösa expansiv penningpolitik i Japan kan verka hjälp idag men det har ingen substans för det långa loppet. Ett land som försöker skapa inflation – till varje pris – kan hamna i ett scenario av typen ”Operationen lyckades, men patienten dog”. Genom att flytta kapital från den japanska statskassan till Bank of Japan skapas inga nya värden, utan det leder till att blåsa upp priset på tillgångar utan att värdena följer med. Det leder också till en svagare valuta och en illikvid obligationsmarknad. Samtidigt sväller balansräkningen för Bank of Japan och den japanska statsskulden.

Även de som hävdar att eftersom detta är inhemska skulder (utgivna i JPY), alltså ett intern nollsummespel, går det inte att bortse från det faktum att Japans utlandsskuld (i JPY termer) exploderat vid sidan av sin inhemska skuld som en följd av att den japanska yenen har försvagats så mycket på så kort tid.

Scenariot vi ser framför oss just nu är att den japanska yenen kommer att försvagas ytterligare i framtiden. Huruvida de japanska myndigheterna kommer att kunna skapa en inflation eller inte låter vi vara osagt, men oavsett om de luckas eller inte så är det sannolikt att detta kommer att leda till ytterligare en värdeminskning av den japanska yenen. Att skapa inflation innebär att den nuvarande penningpolitiken fortsätter, kanske till och med accelererar (som hände för en vecka sedan), och ekvationen här är tydlig: mer QE = svagare JPY.

Om BOJ väljer att inte skapa inflation innebär det att den nuvarande penningpolitiken misslyckats och inte kommer att återuppliva den japanska ekonomin. Ett misslyckande med att stimulera den egna ekonomin pekar också på en svagare valuta.

Dessa scenarion talar för att den som skall satsa på den japanska aktiemarknaden bör göra det med en valutahedge, endera direkt i den börshandlade fond eller genom att köpa ett separat instrument för detta.

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.