Följ oss

Nyheter

En ETF som seglar säkert i börsens stormar

Publicerad

den

En ETF som seglar säkert i börsens stormar

En ETF som seglar säkert i börsens stormar En orolig börs är inget som de flesta investerare uppskattar, och av den anledningen har vi tittat på en ETF som seglar säkert i börsens stormar, dels gynnas av att Kina ökar sin import av råvaror. Vi har tidigare skrivit om SEA en börshandlad fond som följer Dow Jones Global Shipping Index. Innehaven består enbart utländska, det vill säga inga amerikanska rederier, således inga flygbolag eller företag inom järnvägssektorn.

Guggenheim Global Shipping ETF (NYSEArca: SEA) har gett sina ägare både upp- och nedgångar under 2014, men denna börshandlade fond handlas just nu ganska exakt till samma kurs som vid årsskiftet 2013/2014. Transportsektorn har stadigt förbättrats, särskilt med tanke på att Kina just nu importerar rekordhöga mängder råvaror, i genomsnitt 77,72 miljoner ton per månad under de första nio månaderna 2014, detta trots den svaga ekonomiska rapporteringen som vi regelbundet förses med.

Vi ser emellertid en fortsatt ökad volym gods som fraktas till Kina, något som driver upp priserna på frakter vilket gynnar en ETF som SEA vars innehav uteslutande är rederier.

Baltic Dry Index

Källa Stockletter.se

Följaktligen har kostnaderna för sjöfartsfrakter, mätt i form av dagskurserna för bland annat fartyg i klassen Capesize, vilka kan frakta cirka 160 000 ton råvaror, ökat kraftigt. Detta beror framförallt på att den kinesiska importen från råvaruproducerande länder, som Australien och Brasilien är på uppgång vilket driver efterfrågan på transporter från Atlanten till Stilla Havsområdet.

Betänkt emellertid att SEA inte är en ETF som fokuserar på torrlaster. SEA omfattar i dag 27 olika innehav, varav de flesta har en betydligt lägre belåningsgrad än branschsnittet. Till exempel ingår danska AP Moller – Maersk, som egentligen är ett konglomerat och inte bara är verksamt inom sjöfart. Bland övriga innehav kan nämnas Teekay LNG Partners (NYSE: TGP), som arbetar med att transportera flytande naturgas och Teekay Offshore Partners (NYSE: TOO), en leverantör av offshore oljelager. Den genomsnittliga direktavkastningen på dessa aktier är 6,4 procent. Det är inte alla dessa rederier som explicit fokuserar på torrlaster det vill säga råvaror. Oaktat detta har denna börshandlade fond kommit att fungera som ett sätt att investera i Baltic Dry Index för många investerare.

Egentligen finns det emellertid större likheter mellan systerindexet, Baltic Dirty Tanker Index (BIDY) och SEA. Detta index aggregerar priser från de stora handelsvägarna varje dag och är ett bra mått på den totala fraktsatserna för att flytta råolja. Nordic American Tankers (NYSE: NAT) utgör 3 procent av SEAs underliggande portfölj, och totalt sett utgör olje- och gaslagring och -transporter 36,8 procent av denna börshandlade fonds innehav.

Observera att för drygt ett år sedan köptes förvaltaren Claymore upp av sin branschkollega Guggenheim, vissa banker och kommissionärer väljer fortfarande att benämna denna börshandlade fond som Claymore Shipping ETF (NYSEArca: SEA).

Guggenheim Global Shipping ETF

Guggenheim Global Shipping ETF
PoweredbyInfront_128

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.