Följ oss

Nyheter

Hur man köper en ETF: Vanliga frågor

Publicerad

den

Hur man köper en ETF: Vanliga frågor

Att köpa en ETF, eller en börshandlad fond som det också heter, är enkelt. Allt du behöver är ett konto hos en online-mäklare eller fondplattform. Hur du kommer igång och vad du bör tänka på besvaras av våra vanliga frågor om att köpa en ETF.

Var köper jag börshandlade fonder?

Börshandlade fonder (ETF:er) är aktier eller andelar i fonder som handlas på världens största aktiemarknader. De köps och säljs precis som alla andra aktier. Du kan därför köpa dem var du än brukar köpa aktier. För de flesta betyder det via en kostnadseffektiv online-mäklare eller fondplattform. Du kan också köpa ETF genom en traditionell börsmäklare.

Hur köper jag en ETF?

Du behöver ett förfinansierat konto hos en online-mäklare eller fondplattform. För att köpa en specifik ETF måste du känna till dess namn eller kortnamn, samt hur mycket du vill köpa i termer av andelar eller totala investerade kronor. Hela köpprocessen tar bara några minuter, men detaljerna varierar med olika företag, så kontakta din valda mäklare om du har frågor om just deras hantering.

Hur mycket kostar det att köpa en ETF?

Kostnaden för att köpa en ETF varierar med olika mäklare och plattformar. Det är vanligtvis standardcourtaget för aktier som gäller. Det går ofta att köpa en ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRONordnet och Avanza.

Hur säljer jag en ETF?

Via handelstjänsten där du köpte och innehar din börshandlade fond.

Kan jag köpa en ETF direkt från ETF-leverantören?

Till skillnad från fonder är det inte möjligt att köpa ETF direkt från ETF-leverantören (även känd som emittenten). Eftersom handelsavgifterna är låga är det dock ett litet pris att betala för ETFens flexibilitet och likviditet.

Finns det spread på börshandlade fonder?

Ja, ETF: er kostar lite mer när du köper dem än vad du får för dem när du säljer dem. Denna skillnad kallas spread och är vanligtvis runt 0,2% till 0,5%. (Vissa illikvida ETF:er kan ha högre spreadar). Denna kostnad betyder dock att det finns lägre interna transaktionskostnader, jämfört med traditionella fonder, eftersom investerare betalar sitt eget sätt att köpa och sälja ETF. Däremot skulle en traditionell fondförvaltare behöva sälja innehav för att samla in pengar för att återbetala en spännande investerare.

Finns det en likvid marknad för ETF?

Ja, ETF:er från de stora emittenterna som spårar huvudmarknaderna är mycket likvida (lätt att handla). Det finns sektorbaserade ETF:er som kanske mindre likvida. Det skulle återspeglas i en större spread. Kontrollera innan du köper.

Finns det några extra avgifter jag borde veta om?

Liksom andra fonder tar ETF: er en årlig löpande avgift, som dras av från den börshandlade fondens avkastning (snarare än att vara en uttrycklig separat avgift som du betalar). Dessa årliga avgifter kan vara så låga som 0,03-0,5 procent.

När kan jag köpa mina ETF:er?

Eftersom ETF:er är aktier som handlas på aktiemarknaden köps och säljs de under normala öppettider. I Sverige är dessa timmar från 09:00 till 17:30.

När ska jag köpa mina ETF:er?

Du bör anpassa din handel till öppettiderna för hemmamarknaden för ETF:s underliggande innehav. Det ger bättre likviditet och spread. Exempelvis handlar ETFer som håller amerikanska aktier på eftermiddagen och ETF:er som har japanska aktier på morgonen.

Kan jag köpa via limiterade order?

Ja, förutsatt att din online-mäklare stöder sådana order för aktiehandel.

Kan jag köpa vilken ETF jag vill ha?

De flesta ETF: er handlas fritt. Vissa ETF:er anses vara mer komplexa investeringar och är därför endast lämpliga för mer sofistikerade investerare eller de som kan bekräfta att de har läst den stödjande litteraturen. De börshandlade fonder som är utgivna av nordamerikanska emittenter är vanligen inte möjliga för européer att köpa på grund av MIFID II.

Är jag låst i min investering när jag köper en ETF?

Nej, ETF:er handlas kontinuerligt som andra aktier så att du kan hålla så länge du vill. Det finns ingen minsta innehavstid.

Hur vet jag vilken ETF jag ska köpa?

Olika dataleverantörer som som till exempel vår sida kan hjälpa dig att undersöka och välja bland det breda utbudet av tillgängliga ETF:er. Aktiemarknadsindex eller sektor som spåras bör vanligtvis vara tydlig från namnet på ETF, men det är bara första steget i din analys.

Kan jag köpa och hålla mina ETF:er i en ISK?

Vanliga ETF:er noterade på börsen kan innehas i en ISK. ISK-regler betyder att du inte kan överföra ETF:er eller andra aktier som du äger till en ISK, så du måste köpa dem inom en befintlig ISK. Innehav utanför ISK måste säljas och pengarna flyttas till en ISK (där ETF:erna kan återköpas. I allmänhet anses ett lågt ränteläge missgynna räntebärande fonder och ETFer eftersom den avgift som betalas för ett investeringssparkonto ibland kan komma att överstiga den ränta som fonden eller ETFen betalar.

Fortsätt läsa
Annons
6 Kommentarer

1 kommentar

  1. Pingback: Kan man handla ETFer hos Avanza? - ETF-marknaden

  2. Pingback: Vad är fördelarna med ETFer? - ETF-marknaden

  3. Pingback: Har du testat att handla ETFer genom Degiro? - ETF-marknaden

  4. Pingback: Handla ETFer hos Skandiabanken - ETF-marknaden

  5. Pingback: Har du precis börjat handla ETFer? - ETF-marknaden

  6. Pingback: Handla ETFer hos Nordea - ETF-marknaden

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

VanEck Gold Miners UCITS ETF når 1 miljard USD i tillgångar under förvaltning

Publicerad

den

Kapitalförvaltarens VanEck Gold Miners UCITS ETF har nu nått 1 miljard USD i förvaltat kapital. Denna renodlade ETF följer resultatet för NYSE Arca Gold Miners Index, som består av världens största börsbolag som huvudsakligen är engagerade i utvinning av guld och silver.

Kapitalförvaltarens VanEck Gold Miners UCITS ETF har nu nått 1 miljard USD i förvaltat kapital. Denna renodlade ETF följer resultatet för NYSE Arca Gold Miners Index, som består av världens största börsbolag som huvudsakligen är engagerade i utvinning av guld och silver.

Martijn Rozemuller, VD på VanEck Europe, kommenterade fondens volymtillväxt under det senaste guldrallyt, ”Med tanke på den nuvarande makroekonomiska och geopolitiska miljön – inklusive kvardröjande inflation trots högre räntor och pågående globala konflikter – är den globala efterfrågan på guld som stark som alltid. Med tanke på guldets historiska status som den investerarföredragna tillgången till fristad, vill investerare skydda och säkra sina portföljer för vad som komma skall. Dessutom har betydande ökningar av centralbanksreserver skapat tryck uppåt och efterfrågan på guld, vilket har resulterat i hausseartade utsikter i år och framåt.”

Investerarnas efterfrågan på guld som en fristadstillgång driver upp priserna: Det nuvarande guldpriset har nått en ny rekordnivå på över 2 300 USD, vilket också gynnar guldgruvföretag, eftersom den ökande efterfrågan på ädelmetaller genererar mer försäljning och högre vinster för dem.

”I mars presterade aktier i guldproducenter betydligt bättre än ädelmetaller”, säger Imaru Casanova, portföljchef för guld och ädla metaller på VanEck. ”Detta kan vara början på en trend mot återgång till medelvärdet, där guldgruvaktier återfår sin hävstång på guldpriset och överträffar ädelmetaller när guldpriserna stiger.” Potentiella investerare bör ändå ta hänsyn till att den långsiktiga stabiliteten i en uppåtgående trend på finansmarknaderna fortfarande är osäker och kan bero på en mängd olika faktorer.

Aktier i gruvbolag kombinerar fördelarna och riskerna med både exponering av fysiskt guld och inkomstgenererande tillgångar, eftersom de både kan isolera portföljen mot inflation och minska riskerna genom diversifiering. Exponering genom en ETF ger enkel och kostnadseffektiv tillgång till denna komplexa marknad.

De tre bästa innehaven i VanEck Gold Miners UCITS ETF är för närvarande Newmont Corporation, Agnico Eagle Mines Ltd. och Barrick Gold Corporation, och fonden har för närvarande en regional koncentration på Kanada, USA och Australien. ETF:en är fullt uppbackad och innehåller för närvarande 53 aktier med en total kostnadskvot (TER) på 53 bps.

ETFVanEck Gold Miners UCITS ETF
IndexnamnNYSE Arca Gold Miners Index
ISINIE00BQQP9F84
Ticker LSE GBPGDGB
Ticker LSE USDGDX
Ticker XetraG2X
Investment ManagerVanEck Asset Management B.V.
HemvistIrland
BasvalutaUS Dollar
IndexleverantörICE Data Indices, LLC
RebalancingKvartalsvis
Product structurePhysically replicating (Full)
Launch date25 March 2015
Total expense ratio (TER)0.53% p.a.
Income treatmentReinvestment

Fortsätt läsa

Nyheter

U8NJ ETF ger exponering mot prospekteringsbolag i uransektorn

Publicerad

den

HANetf Sprott Junior Uranium Miners UCITS ETF USD Accumulating (U8NJ ETF) med ISIN IE00075IVKF9, försöker spåra prospekteringsbolag i uransektorn i form Nasdaq Sprott Junior Uranium Miners index. Nasdaq Sprott Junior Uranium Miners-index spårar små och medelstora företag över hela världen som är engagerade i prospektering, brytning och/eller raffinering av uran.

HANetf Sprott Junior Uranium Miners UCITS ETF USD Accumulating (U8NJ ETF) med ISIN IE00075IVKF9, försöker spåra prospekteringsbolag i uransektorn i form Nasdaq Sprott Junior Uranium Miners index. Nasdaq Sprott Junior Uranium Miners-index spårar små och medelstora företag över hela världen som är engagerade i prospektering, brytning och/eller raffinering av uran.

Den börshandlade fondens TER (total cost ratio) uppgår till 0,85 % p.a. HANetf Sprott Junior Uranium Miners UCITS ETF USD Accumulating är den enda ETF som följer Nasdaq Sprott Junior Uranium Miners index. ETFen replikerar det underliggande indexets prestanda genom full replikering (köper alla indexbeståndsdelar). Utdelningarna i ETFen ackumuleras och återinvesteras.

HANetf Sprott Junior Uranium Miners UCITS ETF USD Accumulating är en mycket liten ETF med tillgångar på 1 miljon euro under förvaltning. ETF lanserades den 23 februari 2024 och har sin hemvist i Irland.

Varför U8NJ ETF

En ny tjurmarknad är sannolikt på gång, vilket uppmuntrar prospekteringsbolag i uransektorn att utforska och utveckla nya urangruvor och möjligen möjliggöra för mindre gruvarbetare att uppleva betydande tillväxt.

Kärnkraftens väsentliga roll i netto-noll-övergången driver efterfrågan på uran, och gruvarbetare kommer att behöva öka.

Efter framgångarna med Sprott Uranium Miners UCITS ETF (U3O8), Europas största uranfokuserade ETF, samarbetar HANetf med Sprott Asset Management för att lansera Sprott Junior Uranium Miners UCITS ETF.

U8NJ fokuserar på små och medelstoraprospekteringsbolag i uransektorn som erbjuder potential att överavkasta inom en snar framtid.

Varför investera i en ETF för juniora uranbolag?

Junior uranbolag kan vara redo för tillväxt: Europas enda renodlade ETF för juniora gruvbolag , med tillgångar valda baserat på deras potential för betydande intäkter och tillgångstillväxt.


Kärnenergins roll i netto-noll-övergången: Kärnenergi har den högsta kapacitetsfaktorn jämfört med både traditionella och alternativa energikällor och de minsta koldioxidekvivalenta utsläppen jämfört med andra energiformer, vilket gör den avgörande för att nå målen för nettonollenergiomställning.


Uran utbud och efterfrågan obalans: Hundratals nya reaktorer byggs, eller planeras, runt om i världen. Efterfrågan på uran kommer sannolikt att överträffa utbudet och sätta press på nya och mindre gruvbolag att öka.

Handla U8NJ ETF

HANetf Sprott Junior Uranium Miners UCITS ETF USD Accumulating (U8NJ ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra och London Stock Exchange.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRONordnet, Aktieinvest och Avanza.

Börsnoteringar

Största innehav

BörsValutaKortnamn
London Stock ExchangeGBPURJP
London Stock ExchangeUSDURNJ
XETRAEURU8NJ

Innehav kan komma att förändras

Geografisk fördelning av innehaven

InnehavVikt
PALADIN ENERGY RG13,25%
NEXGEN ENERGY LTD.11,92%
URANIUM ENERGY CORP11,22%
DENISON MINES CP NEW10,44%
CGN MINING RG5,28%
DEEP YELLOW RG4,98%
BOSS ENERGY RG4,94%
ENCORE ENERGY RG4,86%
FISSION URANIUM RG4,14%
GLOBAL ATOMIC RG3,65%

Fortsätt läsa

Nyheter

HANetf kommenterar det kommande NATO-toppmötet

Publicerad

den

Jane Edmonson, Head of Thematic Strategy på VettaFi, indexleverantör för Future of Defense UCITS ETF (ASWC): Natos ledare träffas denna vecka i Washington DC för det kommande NATO-toppmötet för att fira Natos 75-årsjubileum. Toppmötet kommer i ett avgörande momentum i Natos historia.

Jane Edmonson, Head of Thematic Strategy på VettaFi, indexleverantör för Future of Defense UCITS ETF (ASWC): Natos ledare träffas denna vecka i Washington DC för det kommande NATO-toppmötet för att fira Natos 75-årsjubileum. Toppmötet kommer i ett avgörande momentum i Natos historia.

Den ryska invasionen av Ukraina har gett NATO ett nytt enat fokus och beslutsamhet, vilket har satt ett slut på ”fredsutdelningen”-eran och ringer in en ny era fokuserad på militär beredskap. NATO-medlemmar, inklusive dess två nyaste medlemmar Finland och Sverige, är nu inriktade på att modernisera och utöka sina militära resurser efter år av försummelse. Det beräknas att 23 av Natos nu 32 medlemmar kommer att uppfylla eller överträffa målet på två procent av BNP i år. Tyskland spenderar mer än det har gjort sedan det kalla krigets slut. Och de länder som inte uppfyller dessa mål som Kanada och Italien kommer att kritiseras vid toppmötet.

Utöver Ryssland och Ukraina kommer toppmötet att ta upp oro för ett allt mer aggressivt Kina, ökande spänningar i Mellanöstern med Israel-Hamas-konflikten i Gaza och nytt samarbete mellan Ryssland och Nordkorea. En annan nyckelfråga är det osäkra resultatet av det amerikanska presidentvalet, eftersom USA fortfarande är Natos mäktigaste medlem.

President Biden kommer att ha den dubbla uppgiften att ena Nato till stöd för Ukraina och ena sitt eget demokratiska parti bakom sin presidentkandidatur. Ett annat politiskt budskap som Biden sannolikt kommer att sända är att NATO-medlemmar verkligen har ökat militärutgifterna på hans vakt, vilket undergräver Trumps skildring av europeiska allierade som ”frilastare”. Toppmötet äger också rum vid en tidpunkt då Europa står inför sina egna politiska frågor med extremhögerpopulism, särskilt i Frankrike och Ungern och en ny arbetarregering i Storbritannien.

Tom Bailey, forskningschef på HANetf, emittent av Future of Defense UCITS ETF (ASWC): När vi ser fram emot det kommande Nato-toppmötet, visar färsk statistik en betydande milstolpe i alliansens kollektiva försvarsåtaganden. Rekordstora 23 NATO-länder, av ett nu utökat medlemsantal på 32, är på väg att nå målet på 2 % av BNP för försvarsutgifter 2024. Denna prestation är särskilt anmärkningsvärd eftersom den representerar en nästan fyrfaldig ökning från 2021 då endast sex länder nådde detta mål.

Effekterna av den geopolitiska utvecklingen, som Rysslands invasion av Ukraina 2022, har varit djupgående. Antalet länder som uppfyller 2-procentsmålet ökade från sju år 2022 till tio år 2023. Denna trend understryker en förnyad brådska bland NATO-medlemmarna att stärka sina försvarsförmåga, med Europa och Kanada som tillsammans ökar försvarsutgifterna med 18 %, den största ökningen i årtionden.

Speciellt har Tyskland åtagit sig 71,8 miljarder euro (76,8 miljarder USD) till försvar i år, vilket markerar dess första uppnående av det tvåprocentiga målet sedan början av 1990-talet. Polen leder alliansen i försvarsutgifter på 4,12 procent av BNP, vilket signalerar ett starkt engagemang för nationell och kollektiv säkerhet.

För investerare belyser denna oöverträffade ökning av försvarsutgifterna en sektor med allt större relevans. Försvarsindustrin kommer sannolikt att uppleva tillväxt när Nato-medlemmar förbättrar sin militära kapacitet, vilket ger potentiella investeringsmöjligheter. När NATO-toppmötet utvecklas kommer detta område att vara ett område att följa noga.

Handla ASWC ETF

HANetf Future of Defence UCITS ETF (ASWC ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra och London Stock Exchange. Av den anledningen förekommer olika kortnamn på samma börshandlade fond.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRONordnetAktieinvest och Avanza.

Fortsätt läsa

Populära