Följ oss

Nyheter

Hur man köper en ETF: Vanliga frågor

Publicerad

den

Hur man köper en ETF: Vanliga frågor

Att köpa en ETF, eller en börshandlad fond som det också heter, är enkelt. Allt du behöver är ett konto hos en online-mäklare eller fondplattform. Hur du kommer igång och vad du bör tänka på besvaras av våra vanliga frågor om att köpa en ETF.

Var köper jag börshandlade fonder?

Börshandlade fonder (ETF:er) är aktier eller andelar i fonder som handlas på världens största aktiemarknader. De köps och säljs precis som alla andra aktier. Du kan därför köpa dem var du än brukar köpa aktier. För de flesta betyder det via en kostnadseffektiv online-mäklare eller fondplattform. Du kan också köpa ETF genom en traditionell börsmäklare.

Hur köper jag en ETF?

Du behöver ett förfinansierat konto hos en online-mäklare eller fondplattform. För att köpa en specifik ETF måste du känna till dess namn eller kortnamn, samt hur mycket du vill köpa i termer av andelar eller totala investerade kronor. Hela köpprocessen tar bara några minuter, men detaljerna varierar med olika företag, så kontakta din valda mäklare om du har frågor om just deras hantering.

Hur mycket kostar det att köpa en ETF?

Kostnaden för att köpa en ETF varierar med olika mäklare och plattformar. Det är vanligtvis standardcourtaget för aktier som gäller. Det går ofta att köpa en ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRONordnet och Avanza.

Hur säljer jag en ETF?

Via handelstjänsten där du köpte och innehar din börshandlade fond.

Kan jag köpa en ETF direkt från ETF-leverantören?

Till skillnad från fonder är det inte möjligt att köpa ETF direkt från ETF-leverantören (även känd som emittenten). Eftersom handelsavgifterna är låga är det dock ett litet pris att betala för ETFens flexibilitet och likviditet.

Finns det spread på börshandlade fonder?

Ja, ETF: er kostar lite mer när du köper dem än vad du får för dem när du säljer dem. Denna skillnad kallas spread och är vanligtvis runt 0,2% till 0,5%. (Vissa illikvida ETF:er kan ha högre spreadar). Denna kostnad betyder dock att det finns lägre interna transaktionskostnader, jämfört med traditionella fonder, eftersom investerare betalar sitt eget sätt att köpa och sälja ETF. Däremot skulle en traditionell fondförvaltare behöva sälja innehav för att samla in pengar för att återbetala en spännande investerare.

Finns det en likvid marknad för ETF?

Ja, ETF:er från de stora emittenterna som spårar huvudmarknaderna är mycket likvida (lätt att handla). Det finns sektorbaserade ETF:er som kanske mindre likvida. Det skulle återspeglas i en större spread. Kontrollera innan du köper.

Finns det några extra avgifter jag borde veta om?

Liksom andra fonder tar ETF: er en årlig löpande avgift, som dras av från den börshandlade fondens avkastning (snarare än att vara en uttrycklig separat avgift som du betalar). Dessa årliga avgifter kan vara så låga som 0,03-0,5 procent.

När kan jag köpa mina ETF:er?

Eftersom ETF:er är aktier som handlas på aktiemarknaden köps och säljs de under normala öppettider. I Sverige är dessa timmar från 09:00 till 17:30.

När ska jag köpa mina ETF:er?

Du bör anpassa din handel till öppettiderna för hemmamarknaden för ETF:s underliggande innehav. Det ger bättre likviditet och spread. Exempelvis handlar ETFer som håller amerikanska aktier på eftermiddagen och ETF:er som har japanska aktier på morgonen.

Kan jag köpa via limiterade order?

Ja, förutsatt att din online-mäklare stöder sådana order för aktiehandel.

Kan jag köpa vilken ETF jag vill ha?

De flesta ETF: er handlas fritt. Vissa ETF:er anses vara mer komplexa investeringar och är därför endast lämpliga för mer sofistikerade investerare eller de som kan bekräfta att de har läst den stödjande litteraturen. De börshandlade fonder som är utgivna av nordamerikanska emittenter är vanligen inte möjliga för européer att köpa på grund av MIFID II.

Är jag låst i min investering när jag köper en ETF?

Nej, ETF:er handlas kontinuerligt som andra aktier så att du kan hålla så länge du vill. Det finns ingen minsta innehavstid.

Hur vet jag vilken ETF jag ska köpa?

Olika dataleverantörer som som till exempel vår sida kan hjälpa dig att undersöka och välja bland det breda utbudet av tillgängliga ETF:er. Aktiemarknadsindex eller sektor som spåras bör vanligtvis vara tydlig från namnet på ETF, men det är bara första steget i din analys.

Kan jag köpa och hålla mina ETF:er i en ISK?

Vanliga ETF:er noterade på börsen kan innehas i en ISK. ISK-regler betyder att du inte kan överföra ETF:er eller andra aktier som du äger till en ISK, så du måste köpa dem inom en befintlig ISK. Innehav utanför ISK måste säljas och pengarna flyttas till en ISK (där ETF:erna kan återköpas. I allmänhet anses ett lågt ränteläge missgynna räntebärande fonder och ETFer eftersom den avgift som betalas för ett investeringssparkonto ibland kan komma att överstiga den ränta som fonden eller ETFen betalar.

Fortsätt läsa
Annons
6 Kommentarer

6 Comments

  1. Pingback: Kan man handla ETFer hos Avanza? - ETF-marknaden

  2. Pingback: Vad är fördelarna med ETFer? - ETF-marknaden

  3. Pingback: Har du testat att handla ETFer genom Degiro? - ETF-marknaden

  4. Pingback: Handla ETFer hos Skandiabanken - ETF-marknaden

  5. Pingback: Har du precis börjat handla ETFer? - ETF-marknaden

  6. Pingback: Handla ETFer hos Nordea - ETF-marknaden

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

Ny tematisk ETF från HANetf på Xetra ger tillgång till små och medelstora företag i uranbrytningssektorn

Publicerad

den

Sedan i fredags är en ny börshandlad fond från HANetf i samarbete med Sprott Asset Management noterad på Xetra och via handelsplatsen Börse Frankfurt. Sprott Junior Uranium Miners UCITS ETF ger tillgång till företag i uranbrytningssektorn, både små och medelstora.

Sedan i fredags är en ny börshandlad fond från HANetf i samarbete med Sprott Asset Management noterad på Xetra och via handelsplatsen Börse Frankfurt. Sprott Junior Uranium Miners UCITS ETF ger tillgång till företag i uranbrytningssektorn, både små och medelstora.

Sprott Junior Uranium Miners UCITS ETF ger investerare tillgång till 32 medelstora och små företag i uranbrytningssektorn världen över som är aktiva inom uranbrytning. Detta inkluderar brytning, prospektering, utveckling och produktion av uran. Dessutom ingår ägande av fysiskt uran eller uranlicenser och annan verksamhet utanför gruvdrift till stöd för uranbrytning.

Jämförelseindexet omfattar för närvarande företag huvudsakligen baserade i Kanada, Australien och USA.

NamnTillgångs-klassISINFörvaltnings-avgiftUtdelnings-policyReferens- index
Sprott Junior Uranium Miners UCITS ETFEquity ETFIE00075IVKF90,85 procentAckumlerandeNasdaq Sprott Junior Uranium Miners Index

Produktutbudet i Deutsche Börses XTF-segment omfattar för närvarande totalt 2 143 ETFer. Med detta urval och en genomsnittlig månatlig handelsvolym på mer än €14 miljarder är Xetra den ledande handelsplatsen för ETFer i Europa.

Fortsätt läsa

Nyheter

Nya ränte-ETFer från Invesco ger tillgång till obligationsmarknaden med fokus på amerikanska statsobligationer

Publicerad

den

Fyra nya börshandlade fonder, ETFer från Invesco har kunnat handlas på Xetra och via handelsplatsen Börse Frankfurt sedan i fredags.

Fyra nya börshandlade fonder, ETFer från Invesco har kunnat handlas på Xetra och via handelsplatsen Börse Frankfurt sedan i fredags.

Med de fyra nya obligations-ETFerna från Invesco utökar emittenten sitt produktsortiment inom området amerikanska statsobligationer med ackumulerande andelsklasser i Bloomberg US Treasury Index-serien.

Investerare kan investera sina pengar i statsobligationer i US-dollar med fast ränta utgivna av det amerikanska finansdepartementet. Treasuries har en investment grade rating och måste ha en utestående nominell volym på minst 300 miljoner USD. Ränteintäkter återinvesteras i dessa andelsklasser.

Löptidsintervall på ett till tre, tre till sju, sju till tio och över tio år finns tillgängliga.

NamnTillgångsklassISINFörvaltnings-avgiftUtdelnings-policyReferens-
index
Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETFFixed Income ETFLU26975967450,06 procentAckumulerandeBloomberg US Treasury 1-3 Year Index
Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETFFixed Income ETFLU26975975520,06 procentAckumulerandeBloomberg US Treasury 3-7 Year Index
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETFFixed Income ETFLU26975968280,06 procentAckumulerandeBloomberg US Treasury 7-10 Year Index
Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETFFixed Income ETFLU26975977190,06 procentAckumulerandeBloomberg US Long Treasury Index

Produktutbudet i Deutsche Börses XTF-segment omfattar för närvarande totalt 2 143 ETFer. Med detta urval och en genomsnittlig månatlig handelsvolym på mer än €14 miljarder är Xetra den ledande handelsplatsen för ETFer i Europa.

Fortsätt läsa

Nyheter

Första aktiva ETFerna från BNP Paribas Easy på Xetra: tillgång till hållbara företags- och styrningsobligationer i euro

Publicerad

den

Sedan i tisdags kan fyra nya aktiva börshandlade fonder från BNP Paribas Easy handlas på Xetra och via handelsplatsen Börse Frankfurt.

Sedan i tisdags kan fyra nya aktiva börshandlade fonder från BNP Paribas Easy handlas på Xetra och via handelsplatsen Börse Frankfurt.

BNP Paribas Sustainable EUR Corporate Bond UCITS ETF driver en aktiv investeringsstrategi baserad på Bloomberg Euro Aggregate Corporate Index. Den fokuserar på obligationsmarknaden för obligationer med fast ränta av investment grade, denominerade i euro och noterade på marknader i euroområdet. Huvudkomponenterna i portföljen är stats-, företags-, statsrelaterade, värdepapperiserade och säkerställda obligationer. ESG-kriterier som energieffektivitet, minskning av utsläpp av växthusgaser, avfallshantering, efterlevnad av mänskliga rättigheter och arbetsrätt samt rättvis bolagsstyrning beaktas i urvalsprocessen.

BNP Paribas Sustainable EUR Government Bond UCITS ETF fokuserar på investeringsklassiga eurostatsobligationer från euroområdet, som ingår i J.P. Morgan EMU Investment Grade Index. Den aktiva investeringsstrategin använder också ESG-metoden. Länder screenas mot miljömässiga, sociala och bolagsstyrningskriterier. Dessa inkluderar klimatskydd, biologisk mångfald, energieffektivitet, miljöföroreningar, levnadsvillkor, utbildning, hälsovård, politisk stabilitet, korruption och demokrati.

ETFerna är tillgängliga som både distribuerande och ackumulerande tillgångsklasser.

NamnTillgångsklassISINFörvaltnings-kostnadUtdelnings-policy
BNP Paribas Easy Sustainable EUR Corporate Bond – UCITS ETF CAPFixed Income ETFLU26975967450,25 per centAckumulerande
BNP Paribas Easy Sustainable EUR Corporate Bond – UCITS ETF DISFixed Income ETFLU26975968280,25 per centUtdelande
BNP Paribas Easy Sustainable EUR Government Bond – UCITS ETF CAPFixed Income ETFLU26975975520,18 per centAckumulerande
BNP Paribas Easy Sustainable EUR Government Bond – UCITS ETF DISFixed Income ETFLU26167764440,18 per centUtdelande

Produktutbudet i Deutsche Börses XTF-segment omfattar för närvarande totalt 2 135 ETFer. Med detta urval och en genomsnittlig månatlig handelsvolym på cirka 15 miljarder euro är Xetra den ledande handelsplatsen för ETFer i Europa.

Fortsätt läsa

21Shares

Prenumerera på nyheter om ETFer

* indicates required

Populära