Följ oss

Nyheter

Olika Indienfonder att välja på

Publicerad

den

Indiens framträdande plats i den globala ekonomin har blivit omöjligt att förbise. 2020 hade Kina den snabbast växande BNP av någon större ekonomi och den största befolkningen i världen. Spola framåt till 2023, och Indien har överträffat Kina på båda punkter. IMF förväntar sig att Indien kommer att vara världens snabbast växande stora ekonomi både 2023 och 2024, och dess befolkning uppgår nu till cirka 1 425 miljarder. Av den anledningen är det många som letar efter olika Indienfonder.

Indiens framträdande plats i den globala ekonomin har blivit omöjligt att förbise. 2020 hade Kina den snabbast växande BNP av någon större ekonomi och den största befolkningen i världen. Spola framåt till 2023, och Indien har överträffat Kina på båda punkter. IMF förväntar sig att Indien kommer att vara världens snabbast växande stora ekonomi både 2023 och 2024, och dess befolkning uppgår nu till cirka 1 425 miljarder. Av den anledningen är det många som letar efter olika Indienfonder.

Så även om Kina länge har hyllats som den ledande tillväxtmarknaden, finns det nu ett fall att hävda att Indien är på samma väg. Vid sidan av denna markanta tillväxt ser vi också den snabba utvecklingen av landets internetekonomi – den så kallade ”digitaliseringen av Indien”.

Indiens explosiva befolkningstillväxt är anmärkningsvärd, men när man tittar närmare blir orsaken till landets digitalisering tydligare.

Inte bara är Indien nu det mest befolkade landet på jorden, det har också den största ”Gen Z”-befolkningen med viss marginal.

Med en medianålder på 28 och cirka 65 procent av befolkningen under 35 år omfattar Indiens stora befolkning över 910 miljoner millennials och Gen Z.

Detta är betydelsefullt, eftersom dessa generationer citeras som att de har ett unikt digitalt band till internet, växte upp under ”Web 2.0”-revolutionen sedan mitten av 2000-talet, och är mer benägna att köpa smartphones eller andra apparater för att ta sig själva online.

Utöver detta ser vi också den snabba expansionen av Indiens medelklass. Det finns uppskattningsvis 423 miljoner medelklassindier – tillräckligt för att ”nå ekonomisk säkerhet och kunna ägna sig åt diskretionär konsumtion”.

Indiens medelklass representerar för närvarande cirka 31 procent av befolkningen, men den siffran kommer att stiga till över 38 procent 2031 (och 60 procent 2047). Denna tillväxt bör leda till ökad köpkraft och ytterligare stärka Indiens ekonomi.

Sammantaget har Indien en enorm population av teknikkunniga millennials- och Gen Z-konsumenter, med en ökande disponibel inkomst.

Det finns i dag tre större index för den indiska aktiemarknaden, vilka skiljer sig åt en del. Det finns flera Indienfonder som ger exponering mot ett av dessa, och färre som följer de andra två. I nedanstående sammanställning

FTSE India 30/18 Capped

FTSE India 30/18 Capped Index representerar utvecklingen för indiska stora och medelstora aktier. Värdepapper viktas baserat på deras friflytningsjusterade marknadsvärde och ses över halvårsvis. För att begränsa överkoncentration i ett enskilt värdepapper, begränsas beståndsdelar kvartalsvis så att det största företagets vikt inte överstiger 30 procent och eventuell kvarvarande företagsvikt överstiger inte 18 procent. Detta index erbjuder exponering mot 173 indiska företag mot 101 aktier för MSCI India, indexet som alla andra ETFer i Europa spårar.

Franklin FTSE India UCITS ETF (FLXI) är den enda börshandlade fond som följer detta index. Denna ETF återinvesterar sina mottagna utdelningar, och kommer med en årlig förvaltningsavgift om 0,19 procent vilket gör den med råge till den allra billigaste ETF som ger exponering mot den indiska aktiemarknaden. Denna ETF handlas på Xetra.

MSCI India

MSCI India Index är utformat för att mäta prestandan för de stora och medelstora företagssegmenten på den indiska marknaden. Med 131 beståndsdelar täcker indexet cirka 85 procent av det indiska aktieuniversumet.

Amundi erbjuder fyra olika börshandlade fonder som spårar detta index, två utdelande och två ackumulerande ETFer, både i USD och i Euro.

Amundi MSCI India II UCITS ETF EUR Acc (LYMD) ger genom en swap exponering mot den indiska aktiemarknaden. Denna ETF som återinvesterar utdelningarna den erhåller, handlas i Euro och kommer med en årlig förvaltningsavgift på 0,85 procent. Denna ETF handlas på Xetra.

Amundi MSCI India II UCITS ETF USD Acc (INRL) ger genom en swap exponering mot den indiska aktiemarknaden. Denna ETF som återinvesterar utdelningarna den erhåller, handlas i dollar och kommer med en årlig förvaltningsavgift på 0,85 procent. Denna ETF handlas på London Stock Exchange.

Amundi MSCI India UCITS ETF EUR (C) (18MK) ger genom en swap exponering mot den indiska aktiemarknaden. Denna ETF som återinvesterar utdelningarna den erhåller, handlas i Euro och kommer med en årlig förvaltningsavgift på 0,80 procent. Denna ETF handlas på Xetra.

Amundi MSCI India UCITS ETF USD (CI2G) ger genom en swap exponering mot den indiska aktiemarknaden. Denna ETF som återinvesterar utdelningarna den erhåller, handlas i dollar och kommer med en årlig förvaltningsavgift på 0,80 procent. Denna ETF handlas på London Stock Exchange.

Vidare erbjuder iShares en ackumulernade ETF, iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc) (QDV5). Denna ETF kommer med en årlig förvaltningsavgift på 0,65 procent. Denna fond gör direktinvesteringar på den indiska aktiemarknaden, men gör det i form av sampling. Det innebär att ETFen investerar i ett statistiskt urval av företag från Indien för att uppskatta egenskaper hos hela populationen. Det är ett vanligt sätt hos fondbolag för att underlätta och kunna hålla nere kostnaderna. Denna ETF handlas på Xetra.

DWS har en swapbaserad fond som heter Xtrackers MSCI India Swap UCITS ETF 1C (XCS5). Denna börshandlade fond är ackumulerande och kommer med en årlig förvaltningskostnad på 0,85 procent. Denna ETF handlas på Xetra.

NIFTY 50

NIFTY 50 är ett benchmark indiskt aktiemarknadsindex som representerar det vägda genomsnittet av 50 av de största indiska företagen noterade på National Stock Exchange. Nifty 50 ägs och förvaltas av NSE Indices, som är ett helägt dotterbolag till NSE Strategic Investment Corporation Limited.

DWS är den enda emittent som erbjuder en börshandlad fond som följer detta index, Xtrackers Nifty 50 Swap UCITS ETF 1C (DBX7) . Denna ETF, som är ackumulerande, kommer med en förvaltningsavgift på 0,85 procent. Denna ETF handlas på Xetra.

Slutligen finns HANetf INQQ India Internet & Ecommerce ESG-S UCITS ETF (INQQ), en börshandlad fond som investerar i indiska internet och e-handelsföretag. Denna ETF är ackumulerande och har en årlig förvaltningsavgift om 0,86 procent. Denna ETF handlas på Xetra.

Olika index kan ge olika utveckling

Att olika index kan ge olika resultat är klart. Ett av de mest klassiska exemplen på detta är S&P 500 och Nasdaq-100 i USA. Båda två är så kallade benchmarks som ofta nämns i nyhererna, men de spårar olika saker.

När det gäller Indien så finns det två större index, FTSE India 30/18 Capped och MSCI India, som båda omfattar indiska large och mid cap företag. De är olika viktade, men bör kunna anses fungera som en bra proxy för varandra.

NIFTY 50 omfattar endast de största företagen på den indiska aktiemarknaden, medan INQQ ger exponering mot en nischad del av den indiska ekonomin, internet och e-handel.

Den som överväger att investera i någon av dessa fonder måste således bestämma sig för vilken del av den indiska ekonomin som de önskar exponering mot. Först därefter går det att välja vilken ETF att investera i.

Baserat på svaret är det sedan enkelt. Finns det sedan flera olika börshandlade fonder som täcker samma index eller segment är det förvaltningskostnaden som avgör. En halv procents skillnad, mer korrekt 0,46 procent är skillnaden mellan den billigaste av dessa Indienfonder, Franklin Templetons ETF och den näst billigaste, den som iShares erbjuder.

Antar vi att dessa Indienfonder ger samma avkastning kommer den som har lägst avgift att utvecklas bäst, allt annat lika. Grundregeln är alltså, betala aldrig för mycket då detta kommer att äta upp din avkastning.

Investera i Indien med hjälp av ETFer

Handla FLXI ETF

Franklin FTSE India UCITS ETF (FLXI ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Borsa Italiana, Deutsche Boerse Xetra, Euronext Amsterdam och London Stock Exchange. Av den anledningen förekommer olika kortnamn på samma börshandlade fond.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRONordnet, Aktieinvest och Avanza.

Handla XCS5 ETF

Xtrackers MSCI India Swap UCITS ETF 1C (XCS5 ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra och London Stock Exchange. Av den anledningen förekommer olika kortnamn på samma börshandlade fond.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRONordnet, Aktieinvest och Avanza.

Handla LYMD ETF

Lyxor MSCI India UCITS ETF – Acc (EUR) (LYMD ETF) är en europeisk börshandlad fond som handlas på bland annat London Stock Exchange och tyska Xetra.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRONordnet, Aktieinvest och Avanza.

Handla INRL ETF

Amundi MSCI India II UCITS ETF USD Acc (INRL) är en europeisk börshandlad fond som handlas på bland annat London Stock Exchange.

London Stock Exchange är en marknad som få svenska banker och nätmäklare erbjuder access till, men DEGIRO gör det.

Handla 18MK ETF

Amundi MSCI India UCITS ETF EUR (C) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Borsa Italiana och Deutsche Boerse Xetra. Av den anledningen förekommer olika kortnamn på samma börshandlade fond.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRONordnet, Aktieinvest och Avanza.

Handla CI2U ETF

Amundi ETF MSCI India UCITS ETF USD(CI2U ETF) är en europeisk börshandlad fond som handlas på London Stock Exchange.

London Stock Exchange är en marknad som få svenska banker och nätmäklare erbjuder access till, men DEGIRO gör det.

Handla QDV5 ETF

iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc) (QDV5 ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra, Euronext Amsterdam och London Stock Exchange. Av den anledningen förekommer olika kortnamn på samma börshandlade fond.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRONordnet, Aktieinvest och Avanza.

Handla XCS5 ETF

Xtrackers MSCI India Swap UCITS ETF 1C (XCS5 ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra och London Stock Exchange. Av den anledningen förekommer olika kortnamn på samma börshandlade fond.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRONordnet, Aktieinvest och Avanza.

Handla DBX7 ETF

Xtrackers Nifty 50 Swap UCITS ETF (DBX7 ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra och London Stock Exchange. Av den anledningen förekommer olika kortnamn på samma börshandlade fond.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRONordnet, Aktieinvest och Avanza.

Handla INQQ ETF

India Internet & Ecommerce ESG-S UCITS ETF (INQQ ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra och London Stock Exchange. Av den anledningen förekommer olika kortnamn på samma börshandlade fond.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRONordnet, Aktieinvest och Avanza.

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

VanEck Gold Miners UCITS ETF når 1 miljard USD i tillgångar under förvaltning

Publicerad

den

Kapitalförvaltarens VanEck Gold Miners UCITS ETF har nu nått 1 miljard USD i förvaltat kapital. Denna renodlade ETF följer resultatet för NYSE Arca Gold Miners Index, som består av världens största börsbolag som huvudsakligen är engagerade i utvinning av guld och silver.

Kapitalförvaltarens VanEck Gold Miners UCITS ETF har nu nått 1 miljard USD i förvaltat kapital. Denna renodlade ETF följer resultatet för NYSE Arca Gold Miners Index, som består av världens största börsbolag som huvudsakligen är engagerade i utvinning av guld och silver.

Martijn Rozemuller, VD på VanEck Europe, kommenterade fondens volymtillväxt under det senaste guldrallyt, ”Med tanke på den nuvarande makroekonomiska och geopolitiska miljön – inklusive kvardröjande inflation trots högre räntor och pågående globala konflikter – är den globala efterfrågan på guld som stark som alltid. Med tanke på guldets historiska status som den investerarföredragna tillgången till fristad, vill investerare skydda och säkra sina portföljer för vad som komma skall. Dessutom har betydande ökningar av centralbanksreserver skapat tryck uppåt och efterfrågan på guld, vilket har resulterat i hausseartade utsikter i år och framåt.”

Investerarnas efterfrågan på guld som en fristadstillgång driver upp priserna: Det nuvarande guldpriset har nått en ny rekordnivå på över 2 300 USD, vilket också gynnar guldgruvföretag, eftersom den ökande efterfrågan på ädelmetaller genererar mer försäljning och högre vinster för dem.

”I mars presterade aktier i guldproducenter betydligt bättre än ädelmetaller”, säger Imaru Casanova, portföljchef för guld och ädla metaller på VanEck. ”Detta kan vara början på en trend mot återgång till medelvärdet, där guldgruvaktier återfår sin hävstång på guldpriset och överträffar ädelmetaller när guldpriserna stiger.” Potentiella investerare bör ändå ta hänsyn till att den långsiktiga stabiliteten i en uppåtgående trend på finansmarknaderna fortfarande är osäker och kan bero på en mängd olika faktorer.

Aktier i gruvbolag kombinerar fördelarna och riskerna med både exponering av fysiskt guld och inkomstgenererande tillgångar, eftersom de både kan isolera portföljen mot inflation och minska riskerna genom diversifiering. Exponering genom en ETF ger enkel och kostnadseffektiv tillgång till denna komplexa marknad.

De tre bästa innehaven i VanEck Gold Miners UCITS ETF är för närvarande Newmont Corporation, Agnico Eagle Mines Ltd. och Barrick Gold Corporation, och fonden har för närvarande en regional koncentration på Kanada, USA och Australien. ETF:en är fullt uppbackad och innehåller för närvarande 53 aktier med en total kostnadskvot (TER) på 53 bps.

ETFVanEck Gold Miners UCITS ETF
IndexnamnNYSE Arca Gold Miners Index
ISINIE00BQQP9F84
Ticker LSE GBPGDGB
Ticker LSE USDGDX
Ticker XetraG2X
Investment ManagerVanEck Asset Management B.V.
HemvistIrland
BasvalutaUS Dollar
IndexleverantörICE Data Indices, LLC
RebalancingKvartalsvis
Product structurePhysically replicating (Full)
Launch date25 March 2015
Total expense ratio (TER)0.53% p.a.
Income treatmentReinvestment

Fortsätt läsa

Nyheter

U8NJ ETF ger exponering mot prospekteringsbolag i uransektorn

Publicerad

den

HANetf Sprott Junior Uranium Miners UCITS ETF USD Accumulating (U8NJ ETF) med ISIN IE00075IVKF9, försöker spåra prospekteringsbolag i uransektorn i form Nasdaq Sprott Junior Uranium Miners index. Nasdaq Sprott Junior Uranium Miners-index spårar små och medelstora företag över hela världen som är engagerade i prospektering, brytning och/eller raffinering av uran.

HANetf Sprott Junior Uranium Miners UCITS ETF USD Accumulating (U8NJ ETF) med ISIN IE00075IVKF9, försöker spåra prospekteringsbolag i uransektorn i form Nasdaq Sprott Junior Uranium Miners index. Nasdaq Sprott Junior Uranium Miners-index spårar små och medelstora företag över hela världen som är engagerade i prospektering, brytning och/eller raffinering av uran.

Den börshandlade fondens TER (total cost ratio) uppgår till 0,85 % p.a. HANetf Sprott Junior Uranium Miners UCITS ETF USD Accumulating är den enda ETF som följer Nasdaq Sprott Junior Uranium Miners index. ETFen replikerar det underliggande indexets prestanda genom full replikering (köper alla indexbeståndsdelar). Utdelningarna i ETFen ackumuleras och återinvesteras.

HANetf Sprott Junior Uranium Miners UCITS ETF USD Accumulating är en mycket liten ETF med tillgångar på 1 miljon euro under förvaltning. ETF lanserades den 23 februari 2024 och har sin hemvist i Irland.

Varför U8NJ ETF

En ny tjurmarknad är sannolikt på gång, vilket uppmuntrar prospekteringsbolag i uransektorn att utforska och utveckla nya urangruvor och möjligen möjliggöra för mindre gruvarbetare att uppleva betydande tillväxt.

Kärnkraftens väsentliga roll i netto-noll-övergången driver efterfrågan på uran, och gruvarbetare kommer att behöva öka.

Efter framgångarna med Sprott Uranium Miners UCITS ETF (U3O8), Europas största uranfokuserade ETF, samarbetar HANetf med Sprott Asset Management för att lansera Sprott Junior Uranium Miners UCITS ETF.

U8NJ fokuserar på små och medelstoraprospekteringsbolag i uransektorn som erbjuder potential att överavkasta inom en snar framtid.

Varför investera i en ETF för juniora uranbolag?

Junior uranbolag kan vara redo för tillväxt: Europas enda renodlade ETF för juniora gruvbolag , med tillgångar valda baserat på deras potential för betydande intäkter och tillgångstillväxt.


Kärnenergins roll i netto-noll-övergången: Kärnenergi har den högsta kapacitetsfaktorn jämfört med både traditionella och alternativa energikällor och de minsta koldioxidekvivalenta utsläppen jämfört med andra energiformer, vilket gör den avgörande för att nå målen för nettonollenergiomställning.


Uran utbud och efterfrågan obalans: Hundratals nya reaktorer byggs, eller planeras, runt om i världen. Efterfrågan på uran kommer sannolikt att överträffa utbudet och sätta press på nya och mindre gruvbolag att öka.

Handla U8NJ ETF

HANetf Sprott Junior Uranium Miners UCITS ETF USD Accumulating (U8NJ ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra och London Stock Exchange.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRONordnet, Aktieinvest och Avanza.

Börsnoteringar

Största innehav

BörsValutaKortnamn
London Stock ExchangeGBPURJP
London Stock ExchangeUSDURNJ
XETRAEURU8NJ

Innehav kan komma att förändras

Geografisk fördelning av innehaven

InnehavVikt
PALADIN ENERGY RG13,25%
NEXGEN ENERGY LTD.11,92%
URANIUM ENERGY CORP11,22%
DENISON MINES CP NEW10,44%
CGN MINING RG5,28%
DEEP YELLOW RG4,98%
BOSS ENERGY RG4,94%
ENCORE ENERGY RG4,86%
FISSION URANIUM RG4,14%
GLOBAL ATOMIC RG3,65%

Fortsätt läsa

Nyheter

HANetf kommenterar det kommande NATO-toppmötet

Publicerad

den

Jane Edmonson, Head of Thematic Strategy på VettaFi, indexleverantör för Future of Defense UCITS ETF (ASWC): Natos ledare träffas denna vecka i Washington DC för det kommande NATO-toppmötet för att fira Natos 75-årsjubileum. Toppmötet kommer i ett avgörande momentum i Natos historia.

Jane Edmonson, Head of Thematic Strategy på VettaFi, indexleverantör för Future of Defense UCITS ETF (ASWC): Natos ledare träffas denna vecka i Washington DC för det kommande NATO-toppmötet för att fira Natos 75-årsjubileum. Toppmötet kommer i ett avgörande momentum i Natos historia.

Den ryska invasionen av Ukraina har gett NATO ett nytt enat fokus och beslutsamhet, vilket har satt ett slut på ”fredsutdelningen”-eran och ringer in en ny era fokuserad på militär beredskap. NATO-medlemmar, inklusive dess två nyaste medlemmar Finland och Sverige, är nu inriktade på att modernisera och utöka sina militära resurser efter år av försummelse. Det beräknas att 23 av Natos nu 32 medlemmar kommer att uppfylla eller överträffa målet på två procent av BNP i år. Tyskland spenderar mer än det har gjort sedan det kalla krigets slut. Och de länder som inte uppfyller dessa mål som Kanada och Italien kommer att kritiseras vid toppmötet.

Utöver Ryssland och Ukraina kommer toppmötet att ta upp oro för ett allt mer aggressivt Kina, ökande spänningar i Mellanöstern med Israel-Hamas-konflikten i Gaza och nytt samarbete mellan Ryssland och Nordkorea. En annan nyckelfråga är det osäkra resultatet av det amerikanska presidentvalet, eftersom USA fortfarande är Natos mäktigaste medlem.

President Biden kommer att ha den dubbla uppgiften att ena Nato till stöd för Ukraina och ena sitt eget demokratiska parti bakom sin presidentkandidatur. Ett annat politiskt budskap som Biden sannolikt kommer att sända är att NATO-medlemmar verkligen har ökat militärutgifterna på hans vakt, vilket undergräver Trumps skildring av europeiska allierade som ”frilastare”. Toppmötet äger också rum vid en tidpunkt då Europa står inför sina egna politiska frågor med extremhögerpopulism, särskilt i Frankrike och Ungern och en ny arbetarregering i Storbritannien.

Tom Bailey, forskningschef på HANetf, emittent av Future of Defense UCITS ETF (ASWC): När vi ser fram emot det kommande Nato-toppmötet, visar färsk statistik en betydande milstolpe i alliansens kollektiva försvarsåtaganden. Rekordstora 23 NATO-länder, av ett nu utökat medlemsantal på 32, är på väg att nå målet på 2 % av BNP för försvarsutgifter 2024. Denna prestation är särskilt anmärkningsvärd eftersom den representerar en nästan fyrfaldig ökning från 2021 då endast sex länder nådde detta mål.

Effekterna av den geopolitiska utvecklingen, som Rysslands invasion av Ukraina 2022, har varit djupgående. Antalet länder som uppfyller 2-procentsmålet ökade från sju år 2022 till tio år 2023. Denna trend understryker en förnyad brådska bland NATO-medlemmarna att stärka sina försvarsförmåga, med Europa och Kanada som tillsammans ökar försvarsutgifterna med 18 %, den största ökningen i årtionden.

Speciellt har Tyskland åtagit sig 71,8 miljarder euro (76,8 miljarder USD) till försvar i år, vilket markerar dess första uppnående av det tvåprocentiga målet sedan början av 1990-talet. Polen leder alliansen i försvarsutgifter på 4,12 procent av BNP, vilket signalerar ett starkt engagemang för nationell och kollektiv säkerhet.

För investerare belyser denna oöverträffade ökning av försvarsutgifterna en sektor med allt större relevans. Försvarsindustrin kommer sannolikt att uppleva tillväxt när Nato-medlemmar förbättrar sin militära kapacitet, vilket ger potentiella investeringsmöjligheter. När NATO-toppmötet utvecklas kommer detta område att vara ett område att följa noga.

Handla ASWC ETF

HANetf Future of Defence UCITS ETF (ASWC ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra och London Stock Exchange. Av den anledningen förekommer olika kortnamn på samma börshandlade fond.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRONordnetAktieinvest och Avanza.

Fortsätt läsa

Populära