Följ oss

Nyheter

Kan man handla ETFer hos Swedbank?

Publicerad

den

Kan man handla ETFer hos Swedbank?

Den 2 maj 2012 lanserade Swedbank Robur tre ETF:er, så kallade börshandlade fonder på den svenska marknaden. Det gjorde att det inte bara gick att handla ETFer hos Swedbank. Det gick att handka bankens egna börshandlade fonder.

Swedbank Robur ETF OMXS30 Bull 2 hade hävstång och ger dubbel avkastning i förhållande till OMXS30-index. Swedbank Robur ETF OMXS30 Bear saknade hävstång men steg lika mycket som index faller. Den sista, Swedbank Robur ETF OMXS30, var en vanlig indexfond som följer OMXS30-index. Handelsbanken har hittills varit dominerande med sina Xact ETF. 2011 startade SEB konkurrerande alternativ. Dte gjorde att det vid den tidpunkten bara var Nordea av de fyra storbankerna som inte administrerar egna börshandlade fonder.

Swedbanks ETFer bytte namn

Namnen för följande ETFer, utgivna av Swedbank Robur Fonder AB kommer att ändras per den 2 december 2013. Det kom inte att medföra någon förändring alls, inte annat än att det formella namnet på dessa börshandlade fonder bytte namn. Både kortnamnet, den så kallade tickerkoden och ISIN-koden förblev densamma.

I mars 2019 ansökte SpotR om att avnotera sina börshandlade fonder från Nasdaq Stockholm. Nasdaq Stockholm godkänt ansökan och beslutade att avnotera SEBs börshandlade fonder. Detta innebär en avnotering av börshandlade fonder utgivna av SpotR från Nasdaq Stockholm. Det innebär att när SpotR avnoterar sina ETFer så följer de efter Swedbank som sedan tidigare har avnoterat sina ETFer.

Erbjuder inte egna ETFer

I och med att Swedbank valde att avnotera sina ETFer erbjuder inte denna bank egna ETFer i dag. Swedbank erbjuder däremot Accessfonder. Swedbank anser att dessa indexnära fonder är ett alternativ till ETFer.

På Swedbanks hemsida går att läsa. Accessfonderna är inte bara ett enkelt och kostnadseffektivt alternativ för sparare som vill ha exponering mot aktiemarknaden. De är också ett kostnadseffektivt alternativ till börshandlade fonder, så kallade ETF:er.

Det går att handla de flesta ETFer hos Swedbank

Även om Swedbank inte erbjuder egna ETFer går det att handla andra emittenters börshandlade fonder.

En ETF är börsnoterad och handlas på samma sätt som aktier genom Swedbanks kontor. Andra alternativ är Kundcenter Privat eller internetbanken. För att kunna handla med ETF:er hos Swedbank behöver du ha en värdepapperstjänst hos banken.

För svenska ETF:er noterade i svenska kronor fungerar det bra med alla typer av värdepapperstjänster, även Värdepapperstjänst Bas. Om du vill handla nordiska ETF:er noterade i svenska kronor behövs Värdepapperstjänst Aktiv, Premium eller Personlig mäklare, alternativt Kapitalspar Depå. För att handla börshandlade fonder noterade i andra valutor än svenska kronor krävs Värdepapperstjänst Aktiv, Premium eller Personlig mäklare. Detta kan till exempel vilja handla ETFer på tyska Xetra, och då är detta vad som behövs. Swedbank erbjuder också Värdepapperstjänst ISK, ett Investeringssparkonto.

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.