Följ oss

Nyheter

Fyra anledningar till att se positivt på Mexikos ekonomi

Publicerad

den

Fyra anledningar till att se positivt på Mexikos ekonomi

När oljepriset föll var det många som valde att räkna bort den mexikanska börsen. Vi anser emellertid att detta är fel då Mexiko inte är så pass beroende av sin oljeexport som många tror. Vi har fyra anledningar till att se positivt på Mexikos ekonomi. Många investerare är av den uppfattningen att tillväxtmarknaderna i Latinamerika är stora exportörer av råvaror, och att Mexiko behöver oljeintäkterna för att kunna klara sina utgifter. Det statliga oljebolaget PEMEX är trots allt en av världens största oljeföretag. Trots detta svarade inte oljan för mer än 20 procent av de mexikanska exportinkomsterna vid toppen 2008. Sedan dess har oljans betydelse minskat, något som tillsammans med ett fallande oljepris har gjort att de mexikanska exportinkomsterna som är hänförliga till oljepriset nu ligger under sju (7) procent, den lägsta nivån på mer än femton år.

Mexiko Olja 1

Mexiko har emellertid en stabil produktionssektor, framförallt inriktad mot fordonsindustrin. Exporten av fordon har ökat stadigt sedan finanskrisen, och svarar nu för cirka 30 procent av den mexikanska varuexporten. I och med att de amerikanska konsumenterna återfått sin aptit för nya bilar har exporten stigit till 17 miljoner fordon per år, strax under nivån 18 miljoner fordon innan finanskrisen och Mexiko kan kapitalisera på den amerikanska efterfrågan.

Mexiko Olja 2

Mexiko är också den största leverantören av fordonsdelar till USA efter att nyligen ha gått om Kanada som tidigare hade denna roll. Mexiko exporterar nu fler fordonsdelar till USA än vad Japan och Tyskland gör tillsammans. Låga löner, en gemensam gräns och frihandel är några av de strategiska fördelar som gjort Mexiko till en så pass stark handelspartner till USA. I dagsläget går cirka 80 procent av den mexikanska exporten till USA, något som är positivt för Mexiko eftersom den amerikanska konjunkturtillväxten spås överstiga den för övriga utvecklade länder.

Mexiko Olja 3

Mexikos stadigt förbättrade fundamenta har lett till en ström av kreditvärderingsuppgraderingar – inklusive en uppgradering till A3 av Moody sista året. För den som gör en jämförelse av räntekurvorna bland de länder som har statusen investment grade så övertygar de mexikanska obligationerna. De mexikanska räntorna är dessutom inte lika pressade som i andra länder.

Mexiko Olja 4

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.