Följ oss

Nyheter

ETF Securities lanserar tjänst för kapitalförvaltare som vill erbjuda egna ETF:er

Publicerad

den

ETF Securities lanserar tjänst för kapitalförvaltare som vill erbjuda egna ETF:er

ETF Securities lanserar CANVAS, en ny tjänst som gör det möjligt för kapitalförvaltare världen över att erbjuda egna ETF:er under eget varumärke i Europa. CANVAS erbjuder ett antal ETF-baserade lösningar, inklusive möjligheten att bygga ETF:er med hjälp av ETF Securities hela infrastruktur. Bland annat går det skapa skräddarsydda ETF-plattformar, konvertera existerade UCITS-fonder till ETF:er eller lägga till en ETF share class till en UCITS-fond.

ETF Securities är pionjärer inom börshandlade produkter (ETP:er) och har tillhandahållit ETF:er sedan 2008. ETF Securities planerar att använda sin gedigna expertis för att hjälpa nya aktörer till ETF-marknaden, och därigenom skapa fler valmöjligheter för investerare.
Matt Johnson, distributionschef EMEA på ETF Securities kommenterar lanseringen:

“Användningen av ETF:er bland kapitalförvaltare har stadigt ökat under lång tid. Det har varit ett av de starkaste tillväxtområdena inom branschen, med cirka 350 miljarder amerikanska dollar investerade enbart i Europa[1]. Däremot har många saknat infrastrukturen, kompetensen och resurserna att skapa sina egna produkter. Med CANVAS och ETF Securities kunnande och infrastruktur erbjuds nu ett enkelt och effektivt sätt för dem att lansera egna ETF:er. Vi har redan märkt av starkt intresse från kapitalförvaltare i Europa, USA och Kina.”   

Det har skett en tiofaldig ökning i ETF-tillgångar det senaste årtiondet[2]. ETF Securities räknar med att marknaden kommer att öka med mer än 50 procent under de närmaste två åren eftersom investerare blir mer medvetna om de fördelar som ETF:er erbjuder jämfört med många andra traditionella finansiella produkter såsom kostnadsfördelarna, öppenheten och användarvänligheten. Institutionella och privata investerare använder i allt högre grad ETF:er för att få regional exponering gentemot utvecklade marknader och tillväxtmarknader samt för att få tillgång till särskilda tillgångsslag. Välutvecklade distributionskanaler och ökad marknadskännedom om ETF:er, förväntas driva efterfrågan på dessa investeringsprodukter ytterligare.

Matt Johnson tillägger: “Eftersom vi har konstant kontakt med vår investerarbas har vi möjlighet att snabbt reagera på deras behov. Lanseringen av CANVAS är ett av flera nya initiativ som vi arbetar med som kommer att utöka vår verksamhet till en del nya och spännande områden.”

CANVAS är en europeisk tjänst som erbjuder sin expertis för att ge ett heltäckande utbud av ETF-baserade lösningar för passiva och aktiva förvaltare. Dess öppna arkitekturmodell stödjer ett brett utbud av tjänster från utveckling till hela förvaltningen av en ETF, med fokus på snabbhet till marknaden samt kapital-och resurseffektivitet.

ETF Securities kommer att fortsätta tillhandahålla det egna utbudet av UCITS    ETF:er till investerare, som kommer att skötas av CANVAS-teamet.

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.