Följ oss

Nyheter

Nattsvart när småsparare blickar framåt

Publicerad

den

J.P.Morgan Asset Management (JPMAM) har sedan 2005 en gång i kvartalet låtit undersöka svenska folkets förväntningar på aktiemarknadens utveckling under namnet Svenskt Investerarindex. När resultatet för det tredje kvartalet 2022 nu släpps är pessimismen större än någonsin, rent nattsvart. Investerarindexet är det lägsta som noterats sedan starten för sjutton år sedan.

J.P.Morgan Asset Management (JPMAM) har sedan 2005 en gång i kvartalet låtit undersöka svenska folkets förväntningar på aktiemarknadens utveckling under namnet Svenskt Investerarindex. När resultatet för det tredje kvartalet 2022 nu släpps är pessimismen större än någonsin, rent nattsvart. Investerarindexet är det lägsta som noterats sedan starten för sjutton år sedan.

Indexet faller för femte kvartalet i rad och landar på 32 vilket gör det till det lägsta indexet sedan september 2005 när den första undersökningen genomfördes, det utgör även en markant sänkning från andra kvartalet i år då indexet låg på 42.

• Undersökningen talar sitt klara språk. De svenska hushållens förväntningar på aktiemarknaden är den lägsta sedan vi började mäta indexet för 17 år sedan. Samtidigt vet vi historiskt sett att de som fortsätter att investera när allting pekar nedåt och inte säljer sitt innehav också tar del av den största uppgången när marknaden sedan vänder, säger Caroline Karlander, investeringsspecialist på JPMAM.

Huvudskälet till varför de svarande inte ser att aktiemarknaden kommer att stiga uppges vara oron i världen och den globala finansiella situationen, tätt följt av kriget i Ukraina och att vi närmar oss en lågkonjunktur. Oron för den stigande inflationen märks också av i undersökningen, även om parametern underbygger de övergripande skälen ovan.

• Det finns mycket som kan gå fel under nästa år men det finns också mycket som kan gå rätt. I början av året prissattes aktiemarknaden för perfektion, medan den idag har diskonterat in ett mycket negativt sentiment. Utgångsläget idag, för den med lång investeringsperiod, ser därmed mer attraktivt ut. Det är viktigt att ha i åtanke när vi nu blickar framåt, säger Caroline Karlander.

Den högsta noteringen för indexet hittills inföll årsskiftet 2009/2010 när svenska folkets tilltro till börsen låg på ett värde av 125.

Om undersökningen

Svenskt Investerarindex baseras på genomförda telefonintervjuer (”telefonbuss”) av 1 013 personer i åldrarna 16–74 år över hela Sverige. Undersökningen genomfördes av Prospera -Kantar Sifo under perioden 1–15 september 2022.

Om bolaget

J.P. Morgan Asset Management(JPMAM), med ett förvaltat kapital på 2,5 biljoner USD (per den 30 juni 2022), är en global ledare inom aktiv kapitalförvaltning. JPMAM’s kunder inkluderar finansiella institutioner, privata investerare och förmögna individer på alla större marknader i världen. JPMAM erbjuder global kapitalförvaltning inom aktier, räntor, fastigheter, hedgefonder, private equity och likviditet. Verksamheten i Norden styrs från Stockholm där JPMAM har drygt 10 personer aktiva inom försäljning och marknadsföring sedan 1997.

JPMorgan Chase & Co. (NYSE: JPM) är ett ledande finansiellt tjänsteföretag baserat i USA (”USA”), med verksamhet över hela världen. JPMorgan Chase hade 3,8 biljoner dollar i tillgångar och 286,1 miljarder dollar i eget kapital den 30 juni 2022. Företaget är ledande inom investment banking, finansiella tjänster för konsumenter och småföretag, affärsbanker, bearbetning av finansiella transaktioner och kapitalförvaltning. Under varumärkena JPMorgan och Chase betjänar företaget miljontals kunder i USA, och många av världens mest framstående företags-, institutionella och statliga kunder globalt.

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

En av världens största ETFer ordnar om sina innehav i Apple och Nvidia

Publicerad

den

För närvarande upptar Microsoft, det största företaget i världen, 22 % av indexet, medan Apple står för 21 % och Nvidia bara 6 %. De senaste veckorna har det skett stora rörelser på finansmarknaderna, vilket tvingar en av världens största ETFer att omorganisera sin portfölj.

För närvarande upptar Microsoft, det största företaget i världen, 22 % av indexet, medan Apple står för 21 % och Nvidia bara 6 %. De senaste veckorna har det skett stora rörelser på finansmarknaderna, vilket tvingar en av världens största ETFer att omorganisera sin portfölj.

Apples aktier steg med mer än 10% efter presentationen av sin plattform för artificiell intelligens. Detta ledde till att teknikföretaget blev, återigen, om än tillfälligt, det största företaget på planeten, med en värdering på 3,30 biljoner USD.

Nvidia har å sin sida stigit med 170 % hittills i år och nått 3,27 miljarder USD. Därmed kunde den placera sig på tredje plats bland de mest värdefulla företagen, till och med överträffa Alphabet och Amazon.

Som ett resultat är den börshandlade fonden Technology Select Sector SPDR Fund (XLK), som följer utvecklingen för de ledande teknikföretagen på den amerikanska marknaden, på väg att balansera om sin portfölj för att följa reglerna, vilket kan påverka aktiekurserna. Följ kursen här.

För närvarande upptar Microsoft, det största företaget i världen, 22 % av indexet, medan Apple står för 21 % och Nvidia bara 6 %. Men snart måste Apples och Nvidias positioner bytas ut.

Flytten skulle innebära en försäljning på cirka 11,4 miljarder dollar för Apple, en total som representerar en hel dag med genomsnittlig handel, och köp på 10 miljarder dollar för Nvidia, ungefär en fjärdedel av den dagliga volymen.

Även om siffrorna bleknar i jämförelse med de två jättarnas börsvärden, är sanningen att de fortsätter att antyda ett flöde av pengar som kan ha en inverkan på priserna på deras aktier. Hur som helst kan de icke-professionella investerarnas frenesi dämpa effekterna av denna omstrukturering.

Fortsätt läsa

Nyheter

D6RE ETF investerar i gröna företagsobligationer

Publicerad

den

Deka iBoxx MSCI ESG EUR Corporates Green Bond UCITS ETF (D6RE ETF) med ISIN DE000ETFL615 strävar efter att spåra iBoxx® MSCI ESG EUR Corporates Green Bond Select-index. iBoxx® MSCI ESG EUR Corporates Green Bond Select-index följer eurodenominerade gröna obligationer utgivna av europeiska företag. Tid till förfall: 1,5-10 år. Betyg: Investment Grade.

Deka iBoxx MSCI ESG EUR Corporates Green Bond UCITS ETF (D6RE ETF) med ISIN DE000ETFL615 strävar efter att spåra iBoxx® MSCI ESG EUR Corporates Green Bond Select-index. iBoxx® MSCI ESG EUR Corporates Green Bond Select-index följer eurodenominerade gröna obligationer utgivna av europeiska företag. Tid till förfall: 1,5-10 år. Betyg: Investment Grade.

Den börshandlade fondens TER (total cost ratio) uppgår till 0,25 % p.a. Deka iBoxx MSCI ESG EUR Corporates Green Bond UCITS ETF är den enda ETF som följer iBoxx® MSCI ESG EUR Corporates Green Bond Select-index. ETFen replikerar det underliggande indexets prestanda genom full replikering (köper alla indexbeståndsdelar). Ränteintäkterna (kuponger) i ETFen delas ut till investerarna (kvartalsvis).

Deka iBoxx MSCI ESG EUR Corporates Green Bond UCITS ETF är en liten ETF med tillgångar på 27 miljoner euro under förvaltning. ETF lanserades den 2 augusti 2023 och har sin hemvist i Tyskland.

Investeringsmål

Deka iBoxx MSCI ESG EUR Corporates Green Bond UCITS ETF är en UCITS IV-kompatibel värdepappersfond som replikerar resultatet av iBoxx MSCI ESG EUR Corporates Green Bond Select Index (prisindex). Hållbarhetskriterier beaktas vid sammansättningen av indexuniversum. Indexet består av företagsobligationer utgivna för att finansiera projekt som har en positiv inverkan på miljön.

Indexuniversum

Gröna obligationer som ingår i iBoxx EUR Green Bonds Select Index och klassificeras som sådana av Climate Bonds Initiative (CBI).

Inkluderar euro-denominerade obligationer från stora och medelstora företag baserade i euroområdet, Storbritannien, Norge, Sverige, Danmark och Schweiz

Lägsta obligationsrating på BBB-/Baa3 (Investment Grade Rating)

Handla D6RE ETF

Deka iBoxx MSCI ESG EUR Corporates Green Bond UCITS ETF (D6RE ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på Deutsche Boerse Xetra.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRONordnet, Aktieinvest och Avanza.

Börsnoteringar

BörsValutaKortnamn
XETRAEURD6RE

Fortsätt läsa

Nyheter

Spotlight Stock Market erbjuder handel med ETPer och godkänner första emittent samt två instrument

Publicerad

den

Spotlight Group AB meddelar att dotterbolaget Spotlight Stock Market från och med den 25 juni 2024 kommer att erbjuda handel med ETPer. Spotlight Stock Market har idag godkänt en emittent som utgivare av instrument samt två stycken olika ETPer för handel.

Spotlight Group AB meddelar att dotterbolaget Spotlight Stock Market från och med den 25 juni 2024 kommer att erbjuda handel med ETPer. Spotlight Stock Market har idag godkänt en emittent som utgivare av instrument samt två stycken olika ETPer för handel.

ETP (Exchange-Traded Products), eller börshandlade produkter, är ett samlingsnamn för olika typer av värdepapperiserade derivat som listas för handel på en marknadsplats. De första två instrumenten av denna typ som godkänts för handel är trackercertifikat på Core och HBAR (Hedera). Emittenten som ställer ut instrumenten är Valour Inc.

”Vår långsiktiga strategi är att utöka möjligheterna till handel på Spotlight Stock Market både när det gäller omfattningen av produkter som kan handlas och att underlätta för fler internationella aktörer att handla på marknadsplatsen. Under en lång tid har flera olika aktörer approcherat oss med önskan om att få notera ETPer på vår marknadsplats. När vi under föregående år handlade upp ny leverantör av handelsystem var också denna möjlighet en del av beslutet att byta från NGM till Nasdaq. Därför är vi glada över att nu ha godkänt vår första emittent och de två första instrumenten för handel”, säger Spotlight Groups koncernchef Peter Gönczi.

Fortsätt läsa

Populära