Följ oss

Nyheter

Lombard Odier Investment Managers och ETF Securities går samman för att erbjuda fundamentala börshandlade ränteprodukter

Publicerad

den

Lombard Odier Investment Managers och ETF Securities går samman för att erbjuda fundamentala börshandlade ränteprodukter

Lombard Odier Investment Managers och ETF Securities går samman för att erbjuda fundamentala börshandlade ränteprodukter. Lanseringen erbjuder investerare ett brett utbud av fundamentalviktade, smart beta stats- och företagsobligations-ETFer
Kombinerar Lombard Odier IMs fundamentala investeringskunnande med ETF Securities expertis inom produktledning och täckning av sekundärmarknaden
Samarbetet möjliggör Europas första utbud av fundamentala ränte-ETFer till ett bredare spektrum av investerare

Lombard Odier Investment Managers (“Lombard Odier IM”), en pionjär inom smart beta ränteinvesteringar, och ETF Securities, en av världens ledande innovatörer inom börshandlade produkter (ETPer) har gått samman för att erbjuda ett brett utbud av transparenta, kostnadseffektiva och UCITS-kompatibla fundamentalviktade ränte-ETFer. Fram till nu har Lombard Odier IMs fundamentala räntestrategier endast varit tillgängliga för aktieandelsfonder. Lombard Odier och ETF Securities har nu gått samman för att erbjuda smarta möjligheter inom betaobligationer till ett bredare spektrum av investerare genom wealth managers, finansiella rådgivare och investeringsplattformar.

Den första noteringen av ETFer kommer att ske på Londonbörsen i mitten av april och erbjuder fundamentalviktad exponering mot globala statsobligationer, globala företagsobligationer och europeiska företagsobligationer. En lokal tillväxtmarknadsobligation ska enligt plan lanseras i början av maj.

Traditionella tillvägagångssätt

Majoriteten av ränteinvesterarna använder sig av strategier som följer ett traditionellt tillvägagångssätt efter börsvärde. Vid aktieinvesteringar innebär detta helt enkelt att investerare köper de största företagen. Men i obligationsmarknaderna innebär detta att de emittenter med mest skuld får mest utlåning. I centrum för det fundamentalviktade tillvägagångssättet som utvecklats av Lombard Odier IM står principen om att obligationsinvesterare är långivare. Därför bör obligationsinvesteringar utgå från låntagarens förmåga att återbetala sina skulder snarare än deras förmåga att låna mer. Tillvägagångssättet bedömer grundläggande fundamentala faktorer för statliga och företagsemittenter. För regeringar inkluderar dessa faktorer bruttonationalprodukt (”BNP”), skuld i relation till BNP tillsammans med finanspolitisk och politisk stabilitet. För företagsemittenter granskas varje sektors bidrag till ekonomin innan en bedömning görs av varje enskild emittents intäkter, skuldsättning, kassaflöde och tillgångskvalitet. Vi tror att detta ger en bättre balans mellan risk och avkastning för investerarna.

Detta nya utbud av ETFer kan användas av både privata och institutionella investerare som enkla, effektiva och billiga byggstenar i portföljen och kan därmed utgöra kärnan i allokeringen till ränteprodukter. De typiska kännetecknen för indexbaserade ETFer, intradagslikviditeten kombinerat med den öppenhet som följer av de stränga regleringsstandarder som krävs för index, möter investerares växande efterfrågan på smarta, billiga och diversifierade ränteinvesteringslösningar. Dessa nya ETFer strävar att fånga den ökande förskjutningen mot mer kostnadseffektiva placeringslösningar, men är samtidigt utformade för att ge en förbättrad riskjusterad avkastningsprofil.

Lombard Odier IM har över fem års erfarenhet inom fundamentalviktade ränteinvesteringar och var en av de första att utveckla denna strategi och publicerar nu indexen. ETF Securities bidrar med kompletterande kompetens och meriter inom produktstrategi och infrastruktur för ETFer. De är pionjärer inom specialistinvesteringslösningar och utvecklade världens första börshandlade guldprodukt 2003.

Levererar fundamental räntestrategi

Detta dynamiska partnerskap bygger på den kompletterande kompetensen hos två branschledande företag och vi är glada över vårt samarbete med Lombard Odier IM. Genom att leverera deras fundamentala räntestrategi via ETFer erbjuder vi en innovativ smart betalösning för obligationsinvesteringar, vilket ytterligare styrker vårt anseende som pionjärer inom specialistinvesteringslösningar. Att utöka vårt erbjudande mot investerare är centralt för vår strategi; att lägga räntelösningar till vårt redan starka franchise inom råvaror, valutor, specialaktier samt korta & hävstångs-ETPer är ytterligare en milstolpe i att leverera intelligenta alternativ för investerare, säger Mark Weeks, VD på ETF Securities.

Vi är glada över att få samarbeta med ETF Securities, en föregångare inom ETPer. På räntemarknaderna leder ett traditionellt passivt tillvägagångssätt till mer utlåning för de mest skuldsatta. Om någon redan skyldig dig en stor summa pengar, är det en bra idé att låna dem mer? Vi strävar efter att erbjuda obligationsinvesterare större diversifiering genom en utlåning som baseras på emittenternas återbetalningsförmåga snarare än deras förmåga att låna. Vi använder fundamentala faktorer som bygger på den reala ekonomin för att bestämma den lämpligaste fördelningen, säger Hubert Keller, VD på Lombard Odier Investment Managers.

Om ETF Securities – Det Intelligenta Alternativet

ETF Securities är en av världens ledande innovatörer inom börshandlade produkter (ETPer).

Vi tillhandahåller lättillgängliga och likvida investeringslösningar som möjliggör för investerare att på ett intelligent sätt diversifiera sina portföljer bortom traditionella tillgångsklasser och strategier.

Som pionjärer inom specialistinvesteringar utvecklade vi 2003 världens första börshandlade guldprodukt. Idag erbjuder vi ett av de mest omfattande sortimenten av börshandlade produkter (ETPer). Produkterna täcker råvaror, valutor och tematiska aktier och handlas på stora börser över hela världen.

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.