Följ oss

Nyheter

Inlösenvärden fastställda för avnoterade fonder från XACT

Publicerad

den

Inlösenvärden fastställda för avnoterade fonder från XACT

De avnoterade fondernas sista andelsvärden (NAV) är nu fastställda och kommer betalas ut i svenska kronor enligt nedan. Inlösenvärden fastställda för avnoterade fonder från XACT

Observera att XACT Oil Service endast handlades i Norge och kommer således betalas ut i norska kronor från det norska andelssystemet VPS. Nedanstående inlösenvärden fastställda för avnoterade fonder från XACT.

Inlösenvärden fastställda för avnoterade fonder

FondAndelsvärde
XACT Norden 120136,50 SEK
XACT Bank161,20 SEK
XACT Basindustri110,90 SEK
XACT Bygg och Fastighet154,68 SEK
XACT Energi156,40 SEK
XACT Konsument121,61 SEK
XACT Läkemedel191,37 SEK
XACT Verkstad119,34 SEK
XACT Kina101,31 SEK
XACT Råvaror68,01 SEK
XACT Obligation115,67 SEK
XACT Repo103,92 SEK
XACT Oil Service110,60 NOK

Xact är en del av Handelsbanken Fonder AB som ägs av Handelsbanken.

Detta material är producerat av Xact. De som arbetar med innehållet är inte alltid analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Xacts kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.

Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av materialet får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken och Xact dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken och Xact ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med Handelsbankens och Xacts regler.

Finansiellt instruments historiska avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Värdet på finansiella instrument kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet.

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.