Följ oss

Nyheter

Fondavgifter 101 – vad gäller?

Publicerad

den

Fondavgifter 101 – vad gäller?

Igår deltog jag i en paneldiskussion på Aktiespararnas Stora Fondkväll på Operaterassen tillsammans med Javiera Ragnartz, fondchef på Handelsbanken, och Tobias Schildfat författare till boken ”Vägen till din första miljon”. Flera intressanta frågor togs upp under denna debatt. En fråga som diskuterades var avgifter för sparande i fonder och ETF:er. Det framkom väldigt tydligt att det här med avgifter inte är så enkelt som man kan tro. Olika avgiftsbegrepp har olika kostnader inkluderade och begreppen har historiskt skiljt sig åt i till exempel Sverige, övriga Europa och USA. I detta inlägg tänkte jag reda ut begreppen. Därav den fyndiga rubriken på inlägget – Fondavgifter 101.

Nedan kostnadsbegrepp är de vanligast förekommande i fondvärlden idag:

Förvaltningsavgift / Management fee

Inkluderar kostnader för förvaltning, förvaring, administration, tillsyn, marknadsföring och distribution av fonden. Avgiften anges som en årlig procentsats och dras automatiskt med 1/365-del varje dag.

Total Expense Ratio (TER)

Ett internationellt vedertaget mått för att visa totalt erlagda avgifter i en fond. TER innehåller samtliga kostnader utom fondens courtage- och transaktionskostnader och eventuella resultatbaserade avgifter. Detta innebär att man kan jämföra olika fonders totalkostnad genom TER. Traditionella ETF:er tar inte ut några resultatbaserade avgifter. Avgifterna avser föregående års kostnader, om inget annat anges. TER har ersatts av det nya begreppet ”Årlig avgift”, se nedan.

Total kostnadsandel (TKA)

I detta begrepp ingår samtliga kostnader. Detta innebär att även courtage- och transaktionskostnader, skatter och eventuella resultatbaserade avgifter ingår. Detta begrepp användes tidigare bara i Sverige. TKA har ersatts av ”Årlig avgift”, se nedan.

Årlig avgift / Ongoing charges

Årlig avgift är ett standardiserat mått framtaget för att det ska gå att jämföra kostnader för fonder i hela Europa. Årlig avgift används bland annat i faktabladen och inkluderar förvaltningsavgift men inte courtage- och transaktionskostnader och eventuella resultatbaserade avgifter. Avgiften avser föregående års kostnader, om inget annat anges. Från och med augusti 2011 ersätts avgifterna TER och TKA med den årliga avgiften.

Rörigt? 

Ja, det kan jag hålla med om. Dessutom skiljer sig ETF:er och traditionella fonder sig åt gällande struktur. När du köper en ETF betalar du själv courtage och indirekt en spread (skillnad mellan köp- och säljkurs). När du köper en fond betalar fonden courtaget och spreaden. Detta innebär kortfattat att om andra fondandelsägare köper och säljer sina fondinnehav drabbas även de som har kvar sina fondinnehav av dessa transaktionskostnader. När det gäller ETF:er står man för sina egna courtagekostnader. Transaktions- eller courtagekostnader som uppkommer i samband med rebalansering / omviktning av innehaven i ETF:en belastar dock en innehavare av en ETF.

Finns det någon enkel lösning? 

Ja, det finns det. Genom att utvärdera olika fond och ETF-alternativ genom historisk totalavkastning (prisavkastning + utdelningar) i samma valuta gör du en fullständig och korrekt analys. Anledningen är enkel. Alla kostnader är medräknade i avkastningen. Det går inte att ljuga eller förvrida sanningen på avkastningsnivå. Avkastning är avkastning punkt slut.

Fortsätt läsa
3 Kommentarer

3 Comments

  1. Pingback: Avgifter har betydelse, ETFer är Disruptiva - ETF-marknaden

  2. Pingback: Stopp för oskäliga fondavgifter - ETF-marknaden

  3. Pingback: Fondavgifterna fortsätter att minska - ETF-marknaden

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.