Följ oss

Nyheter

Stopp för oskäliga fondavgifter

Publicerad

den

Stopp för oskäliga fondavgifter

Nu blir det stopp för oskäliga fondavgifter. Från och med 1 januari 2020 införs nya krav på fondförvaltare att tydligare redovisa hur aktivt tillgångarna i en fond förvaltas. Syftet är att minska förekomsten av fonder som marknadsförs som aktivt förvaltade men som i själva verket följer ett jämförelseindex. Det föreslår regeringen i en proposition som överlämnats till riksdagen. Ingen skall längre behöva betala oskäliga fondavgifter för aktiv förvaltning när de i själva verket får en passiv förvaltning i form av en indexfond.

Förslaget innebär att det ställs krav på fondförvaltare att lämna information om aktivitetsgrad i fondförvaltningen i förhållande till ett så kallat relevant jämförelseindex. Informationen ska beskriva hur fonden förvaltas och varför det index som används är relevant. Om fonden har funnits i två år eller längre ska förvaltaren även visa aktivitetsgraden som ett aktivitetsmått för varje år under de föregående tio åren (eller den tid som fonden har funnits). Fondförvaltaren ska också förklara den uppnådda aktivitetsgraden.

För de fonder som har ett så koncentrerat och specifikt innehav att det saknas ett relevant index för jämförelsen ska förvaltaren i stället informera om detta. Informationen ska finnas tillgänglig på fondförvaltarens webbplats, i informationsbroschyren och i årsberättelsen för fonden.

Informationskravet ska gälla förvaltning av värdepappersfonder och special

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *