Följ oss

Nyheter

Februaris bästa börshandlade fond?

Publicerad

den

Februaris bästa börshandlade fond?

Februaris bästa börshandlade fond? Januari avslutades med att samtliga de tre stora amerikanska indexen backade med mer än en (1) procent. Under januari kom S&P 500 och Dow Jones Industrial Average att falla med mer än fyra (4) procent. Nasdaq Composite backade ”bara” med tre (3) procent. Vikten av dessa nedgångar skall inte underskattas, det finns ett talesätt som säger att börsen kommer att utvecklas under resten av året på exakt samma sätt som det gjort under januari. Detta är emellertid inte statistiskt klarlagt. Den som emellertid tror på att det går att utläsa hur enskilda aktier, index och börshandlade fonder skall utvecklas i framtiden med stöd av historiken bör fortsätta läsa – och kanske bli överraskad.

1999 var det första fullständiga kalenderåret som de nio sektor-ETFerna från SPDR handlades. Dessa sektor-ETFer ges ut av State Street Global Advisors. Tittar vi på historiken sedan dess är det Energy Select Sector SPDR (NYSEArca: XLE) som varit den börshandlade fond som har utvecklats bäst under februari månad. I genomsnitt har XLE, den största aktieuppbackade börshandlade fonden som investerar i energisektorn, gett sina ägare en positiv avkastning om två (2) procent varje februari.

Detta faktum kan komma som både en överraskning och en lättnad för många placerare. 2014 var XLE den enda av SPDRs sektor-ETFer som avslutade året på minus, och januari har knappast gett utsikter till bättring då denna börshandlade fond fallit med mer än fem (5) procent. Det finns emellertid hopp om en ljusare framtid, vi såg till exempel hur priset på råoljeterminer steg med närmare åtta (8) procent under slutet av förra veckan. Dessutom har många av de större oljebolagen meddelat att de kommer att minska sina investeringar, något som kommer minska det framtida utbudet av råolja, i syfte att kunna bibehålla sin utdelningar.

Vi har redan sett Exxon Mobil (NYSE: XOM), XLE största innehav, rapporterar resultat för fjärde kvartalet. Exxon slog analytikernas förväntningar, något som kan komma ge aktiemarknaden en uppfattning om vad den kan förvänta sig av Energy Select Sector SPDR (NYSEArca: XLE) under februari 2015.

En misshandlad sektor

En annan misshandlad sektor som historiskt sett har utvecklats väl under februari är den som kallas för Materials. Självklart erbjuder SPDR en börshandlad fond även för denna sektor, Material Select Sector SPDR (NYSEArca: XLB). XLB hade precis som XLE ett dåligt år under 2014, men historiskt sett brukar XLB vara den näst bästa av de nio sektor-ETFerna som SPDR erbjuder. Historiska data visar att XLB gett sina ägare en avkastning på i genomsnitt en (1) procent under februari.

Under januari backade Material Select Sector SPDR (NYSEArca: XLB) med 2,8 procent. Det är värt att notera att materialsektorns värde är starkt kopplat till oljepriserna, vilket skulle kunna betyda att ett lågt oljepris och en stark dollar har en negativ påverkan på värdeutvecklingen av LB och de aktier som ingår i denna ETF. Teoretiskt sett skall materials vara en vinnare i en miljö med ett lågt energipris, eftersom fallande priser på olja och naturgas minskar insatskostnaderna för de energiintensiva materialproducenterna och tillverkare av kemikalier. I verkligheten har detta inte varit fallet.

Historiskt sett, och det vet vi alla att det betyder att det inte är en garanti för framtida kursutveckling, har Technology Select Sector SPDR (NYSEArca: XLK) och Financial Select Sector SPDR (NYSEArca: XLF) varit de två sämsta sektor-ETFerna under februari månad. I genomsnitt har dessa två börshandlade fonder gett sina ägare en negativ avkastning på cirka två (2) respektive under februari månad. XLK och XLF backade med 4,6 procent respektive 8 procent under januari 2015.

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.