Följ oss

Nyheter

Fallna änglar för obligationsportföljen

Publicerad

den

Fallna änglar för obligationsportföljen är en bra strategi, i alla fall med en god riskallokering eftersom fallen angels ger investerarna en högre avkastning, möjlighet till kursuppgång

Investerare som investerar i så kallade högavkastande obligationer, eller junk bonds som de också brukar benämnas, rekommenderar att titta på så kallade fallna änglar, vilka kan köpas i en börshandlad fond. Fallna änglar för obligationsportföljen är en bra strategi, i alla fall med en god riskallokering eftersom fallen angels ger investerarna en högre avkastning, möjlighet till kursuppgång och lägre defaultrisk jämfört med junk bonds. Det finns en börshandlad fond, VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF (NYSEArca: ANGL), som har som strategi att investera i denna typ av tillgångar, vilken vi tittar närmar på i denna text.

VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF (NYSEArca: ANGL) är en börshandlad fond som investerar i fallna änglar, det vill säga obligationer utgivna av företag som tidigare haft ett högt kreditbetyg, investment grade, men som av olika anledningar nu har kreditbetyget spekulativa-grade. Fallen ängel emittenter tenderar att vara större och mer etablerade än många emittenter av junk bond obligationer.

Rodilosso, som arbetar som förvaltare på VanEck, säger att obligationer utgivna av fallna änglar, det vill säga de obligationer som finns i ANGL, har potentiell till värdeökningar som andra räntebärande placeringar i allmänhet saknar. Detta beror på att det ofta sker stora utförsäljningar av en obligation när företagets kreditbetyg nedgraderas, men de har en potential till en framtida uppvärdering eftersom de handlas under sitt nominella värda. Framöver sektor teman kan bidra till att stödja potentiella pris uppskattning. Dessutom kan denna grupp av företag, som ofta håller en högre snittkvalitet än traditionella junk bonds bidra till att minska svängningarna på marknaden

Håll koll på kreditspreadarna

Investerare har hållit ett öga på högavkastande obligationer eftersom kreditspreadarna just nu ligger kvar över nivån 615 punkter som är det historiska genomsnittet. Samtidigt handlas mer än 50 procent av de amerikanska skräpobligationerna under par, det vill säga nominellt värde. Råvaruprisernas kollaps, särskilt i råoljeprisets fall, har tyngt skräpobligationsmarknaden, men skadan kan sannolikt begränsas till lägre kreditkvalitet.

Lägre volatilitet med fallna änglar

Å andra sidan kan investerare som fokuserade på fallna ängeln obligationer glädja sig åt en lägre volatilitet. I förhållande till den bredare marknaden högavkastande, har fallna änglar historiskt uppvisat en större koncentration av högre kvalitet eller BB-rankade spekulativa-grade obligationer. Nackdelen är emellertid att även risken för default är lägre när det gäller fallna änglar så avspeglar detta sig i direktavkastningen. De fallna änglarna har en lägre genomsnittlig avkastning och en högre duration än traditionella junk bonds.

Rodilosso pekar på att under de senaste året har ett stort antal nya företag inom oljesektorn och råvarusegmentet tillkommit som nya fallna änglar, men att vi under året sett hur de utplanande råvarupriserna har stärkt energisektorn och basindustrin.

40 procent efterfrågar kreditkvalitén

I en nyligen genomförd undersökning framgick det att 40,7 procent av placerarna prioriterar kreditkvaliteten och att 49,6 procent letar efter investeringsmöjligheter som kan utvecklas väl. ANGL har en övervikt av högkvalitativa obligationer inom segmentet spekulativa-grade skuld, inklusive låg investment grade BBB 6,5 procent inklusive BB (75,8 procent), B (9,5 procent), CCC (3,7 procent), CC (0,1 procent) samt icke betygssatta obligationer (2,9 procent). Denna börshandlade fond har varit bland de bästa under året och har gett sina ägare en avkastning om 12,8 procent sedan årets början.

Majoriteten av de tillfrågade placerarna anser att Federal Reserve eventuella räntehöjningar kommer att vara den största risken att kreditmarknaderna för resten av året. Rodilosso beskriver tre möjliga scenarier som ränteinvesterare bör ha i åtanke.

Om Federal Reserve agerar på en arbetsmarknad och stigande kärninflation kan kreditspreadar skärpas. Om den amerikanska tillväxten avtar, kan företagskrediterna komma att svika. Slutligen, om Federal Reserve agerar med en långsam och stadig hand, kan high yield fortsätta att leverera.

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.