Följ oss

Nyheter

FED är klara nu säger SEB

Publicerad

den

I ett mail som kom sent på kvällen efter FEDs räntebesked (imponerande SEB), framgår att FED höjde räntan till 5,25 – 5,50 procent, som väntat. Det gör att den amerikanska räntan nu ligger på den högsta nivån på 22 år. SEB skriver att banken håller fast vid sin uppfattning om att det är den sista höjningen av räntan som vi kommer att få se denna gång. att FED är klara nu. Det blir emellertid först nästa år som vi kommer att få se räntesänkningarna skriver FED. Detta för att det är först då som inflationen kommer att närma sig målet. FED sade att räntan kommer att börja sänkas när inflationen åter närmar sig målet, varför de höga räntorna kan bli något som folk tvingas lära sig leva med. Det nämndes att räntorna kan sänkas med högst 100 punkter fram till 2025 även om inflationen närmar sig målet igen.

I ett mail som kom sent på kvällen efter FEDs räntebesked (imponerande SEB), framgår att FED höjde räntan till 5,25 – 5,50 procent, som väntat. Det gör att den amerikanska räntan nu ligger på den högsta nivån på 22 år. SEB skriver att banken håller fast vid sin uppfattning om att det är den sista höjningen av räntan som vi kommer att få se denna gång, att FED är klara nu. Det blir emellertid först nästa år som vi kommer att få se räntesänkningarna skriver FED. Detta för att det är först då som inflationen kommer att närma sig målet. FED sade att räntan kommer att börja sänkas när inflationen åter närmar sig målet, varför de höga räntorna kan bli något som folk tvingas lära sig leva med. Det nämndes att räntorna kan sänkas med högst 100 punkter fram till 2025 även om inflationen närmar sig målet igen.

Det gjordes inga förändringar i Feds program för att låta balansräkningen krympa (QT) med upp till 95 miljarder USD per månad, också som väntat. Beslutet var enhälligt, vilket skall ses som en signal till marknaden att det inte fanns något att diskutera. Det är värt att notera att

Guvernör Waller har fortsatt att signalera ett behov av ytterligare två räntehöjningar i år, inklusive juli) i linje med FOMC-prognoserna i juni. Trots detta var beslutet enhälligt. Å andra sidan var de analytiker som vi följer av den åsikten att det skulle komma en höjning av räntan med 0,25 procent varför det redan var inprisat.

Det var å andra sidan inte detta som var vad marknaden fokuserade på. Det var istället det besked som Powell lämnade som kan anses om något duvaktigt. Han sade att tillväxten var högre än förväntat, vilket också bidrog till en stark arbetsmarknad, även det inte skapades lika mycket nya arbeten som innan. Han summerade med att FED fått välkomna nyheter om inflationen.

Baserat på SEBs kommentar går det emellertid inte att ropa hej ännu, eftersom de kommande mötenas utfall kommer att styras av den data och den inflation som rapporteras. Powell kommenterade att konsumentprisindexet kommit in lägre, men att det endast var en månads siffra.

Nästa räntebesked från FED kommer den 20 september, och innan dess kommer vi att få se två månaders statistik för inflationen och den amerikanska arbetsmarknaden. Efter september kommer FED att sammanträda ytterligare två gånger under 2023. Samtliga dessa tre möten lär komma att följas av med spänning av de finansiella marknaderna, men även av den som har stora bostadslån eftersom höga amerikanska räntor riskerar att göra den svenska kronan ännu svagare, vilket kan leda till att den svenska Riksbanken kan komma att frestas att höja räntorna för att konkurrera om kapitalet.

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

Tillgång till obligationsmarknaden för företagsobligationer från utvecklade marknader

Publicerad

den

Sedan i fredags handlas en ny börshandlad fond utgiven av Invesco på Xetra och via Börse Frankfurt. Denna ETF ger tillgång till obligationsmarknaden för företagsobligationer från utvecklade marknader.

Sedan i fredags handlas en ny börshandlad fond utgiven av Invesco på Xetra och via Börse Frankfurt. Denna ETF ger tillgång till obligationsmarknaden för företagsobligationer från utvecklade marknader.

Invesco Global Corporate Bond ESG UCITS ETF (GLBD) ger investerare tillgång till en brett diversifierad portfölj av skattepliktiga företagsobligationer utgivna av industriföretag, allmännyttiga företag och finansiella företag baserade på utvecklade marknader.

Obligationerna med fast ränta ska ha en investment grade rating och en återstående löptid på minst ett år. Emissionsvalutan kan vara CAD, EUR, GBP och USD. En emittents viktning är begränsad till 5 procent. De utvalda obligationerna måste också ha en solid ESG-profil.

Det är en utdelande andelsklass i fondvalutan, US-dollar.

NamnISINAvgiftUtdelnings-
policy
Referens-
index
Invesco Global Corporate Bond ESG UCITS ETFIE000FVQW7E70,15 %UtdelandeBloomberg MSCI Global Liquid Corporate ESG Weighted SRI Bond Index

Produktutbudet i Deutsche Börses XTF-segment omfattar för närvarande totalt 2 151 ETFer. Med detta urval och en genomsnittlig månatlig handelsvolym på mer än €14 miljarder är Xetra den ledande handelsplatsen för ETFer i Europa.

Fortsätt läsa

Nyheter

IUKP ETF investerar i brittiska fastighetsbolag

Publicerad

den

iShares UK Property UCITS ETF (IUKP ETF) med ISIN IE00B1TXLS18, strävar efter att spåra FTSE EPRA/NAREIT Storbritanniens index. FTSE EPRA/NAREIT Storbritanniens index följer brittiska börsnoterade fastighetsbolag och Real Estate Investment Trusts (REITS).

iShares UK Property UCITS ETF (IUKP ETF) med ISIN IE00B1TXLS18, strävar efter att spåra FTSE EPRA/NAREIT Storbritanniens index. FTSE EPRA/NAREIT Storbritanniens index följer brittiska börsnoterade fastighetsbolag och Real Estate Investment Trusts (REITS).

Den börshandlade fondens TER (total cost ratio) uppgår till 0,40 % p.a. iShares UK Property UCITS ETF är den enda ETF som följer FTSE EPRA/NAREIT Storbritanniens index. ETFen replikerar det underliggande indexets prestanda genom full replikering (köper alla indexbeståndsdelar). Utdelningarna i denna ETF delas ut till investerarna (kvartalsvis).

iShares UK Property UCITS ETF är en stor ETF med tillgångar på 742 miljoner euro under förvaltning. Denna ETF lanserades den 16 mars 2007 och har sin hemvist i Irland.

Varför IUKP?

  • Diversifierad exponering mot brittiska fastighetsbolag
  • Direktinvestering i börsnoterade fastighetsbolag och REITS
  • Enstaka landsexponering med fokus på tillväxt

Investeringsmål

Fonden strävar efter att följa resultatet för ett index som består av brittiska börsnoterade fastighetsbolag och Real Estate Investment Trusts (REITS).

Handla IUKP ETF

iShares UK Property UCITS ETF (IUKP ETF) är en börshandlad fond (ETF) som handlas på London Stock Exchange.

London Stock Exchange är en marknad som få svenska banker och nätmäklare erbjuder access till, men DEGIRO gör det.

Börsnoteringar

BörsValutaKortnamn
gettexEUR2B7U
London Stock ExchangeGBXIUKP
Borsa ItalianaEURIUKP
SIX Swiss ExchangeCHFIUKP

Största innehav

KortnamnNamnSektorVikt (%)ISINValuta
SGROSEGRO REIT PLCReal Estate21,41GB00B5ZN1N88GBP
LANDLAND SECURITIES GROUP REIT PLCReal Estate8,75GB00BYW0PQ60GBP
LMPLONDONMETRIC PROPERTY REIT PLCReal Estate6,93GB00B4WFW713GBP
BLNDBRITISH LAND REIT PLCReal Estate6,58GB0001367019GBP
UTGUNITE GROUP PLCReal Estate6,09GB0006928617GBP
BBOXTRITAX BIG BOX REIT PLCReal Estate5,34GB00BG49KP99GBP
DLNDERWENT LONDON REIT PLCReal Estate4,32GB0002652740GBP
BYGBIG YELLOW GROUP PLCReal Estate3,67GB0002869419GBP
GRIGRAINGER PLCReal Estate3,50GB00B04V1276GBP
SHCSHAFTESBURY CAPITAL PLCReal Estate3,46GB00B62G9D36GBP

Innehav kan komma att förändras

Fortsätt läsa

Nyheter

HANetf presenterar investeringscase för uran

Publicerad

den

Tom Bailey, chef för ETF Research på HANetf, presenterar investeringscase för urans ljusa framtid och han diskuterade Sprott Junior Uranium Miners UCITS (U8NJ) under Proactive One2One Investor Forum. HANetf, en white label ETF-emittent, samarbetar med tredje parter som Sprott Asset Management (TSX: SII) för att skapa, hantera och distribuera ETFer i Europa.

Tom Bailey, chef för ETF Research på HANetf, presenterar investeringscase för uran och han diskuterade Sprott Junior Uranium Miners UCITS (U8NJ) under Proactive One2One Investor Forum. HANetf, en white label ETF-emittent, samarbetar med tredje parter som Sprott Asset Management (TSX: SII) för att skapa, hantera och distribuera ETFer i Europa.

Bailey betonade den växande globala efterfrågan på el, särskilt i Asien, och sambandet mellan stigande BNP per capita och ökad energianvändning. Han betonade vikten av kärnkraft för att möta denna efterfrågan, med tanke på energisäkerhet och klimatförändringsutmaningar.

Kärnkraftens tillförlitlighet, låga driftsbränslekostnader och minimala koldioxidutsläpp gör den till en tilltalande källa för ren, säker energi. Med 22 länder som siktar på att tredubbla kärnkraftskapaciteten till 2050, förväntas efterfrågan på uran öka, vilket skapar ett utbudsunderskott.

Bailey noterade den nuvarande och framtida konstruktionen av kärnreaktorer över hela världen, särskilt i Kina, som sannolikt kommer att överträffa USA i kärnkraftskapacitet till 2030. Han hävdade att detta underskott på uranmarknaden signalerar en ny uran-tjurmarknad, där priserna har stigit avsevärt under det senaste året.

Presentationen avslutades med en översikt över HANetfs uranfokuserade ETFer, särskilt juniorversionen som fokuserar på små gruvbolag, vilket ger investerare exponering för den potentiella uran-supercykeln.

Handla U8NJ ETF

Sprott Junior Uranium Miners UCITS ETF (U8NJ) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra och London Stock Exchange.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRONordnetAktieinvest och Avanza.

Fortsätt läsa

Populära