Följ oss

Nyheter

Utflöden på en miljard dollar för Pimco

Publicerad

den

Pimco Total Return Fund, en av världens största obligationsfonder, sett utflöden. Under maj 2016 noterade Pimco Total Return utflöden på en miljard dollar.

37 månader i rad har Pimco Total Return Fund, en av världens största obligationsfonder, sett utflöden. Under maj 2016 noterade Pimco Total Return utflöden på en miljard dollar. Även under april i år såg denna obligationsfond utflöden på nästan en miljard dollar. De totala tillgångarna uppgick per den sista maj 2016 till 86,1 miljarder dollar, ned från 87 miljarder dollar den sista april 2016 och ned från 89,9 miljarder dollar den sista december 2015.

Vill se bevis på långsiktig prestanda

Det förefaller som investerarna vill se bevis på en långsiktig prestanda för Pimco Total Return och dess nuvarande ledning och förvaltning innan de väljer att återinvestera sitt kapital i fonden säger Todd Rosenbluth, chef för ETF och fondanalyspå S & P Global Market Intelligence.

Tillgångar har istället allokerats till fonder, både hos Pimco och andra förvaltare, med både stark utveckling och en långvarig ledning och förvaltning. Det skall emellertid noteras att Pimco Income Fund som förvaltas av Dan Ivascyn såg inflöden på 1,8 miljarder dollar under maj, och har sett inflöden på 21,5 miljarder dollar från den 1 januari 2015.

Slog sitt jämförelseindex i maj

Under maj 2016 överträffade Pimco Total Return Fund sitt jämförelseindex, fonden gav en avkastning och värdeökning på 0,27 procent efter kostnader, vilket översteg referensindexet på 0,03 procent. Fram till och med ingången av maj hade Pimco Total Return Fund en avkastning på 2,51 procent efter avgifter, vilket understiger referensindexet som skulle gett 3,45 procent sedan årets början.

Pimco återinvesterar utdelningarna vilket gör att de ser ut som nyinvesteringar, något som också Blackrock och Janus Capital Group gör. Analysföretag som Morningstar och Investment Company Institute och många fondförvaltare, till exempel Vanguard, Fidelity och DoubleLine, exkluderar utdelningar och behandlar endast rena köp som inflöden.

Pimco sade i ett uttalande att kreditpositionering mot företag, kommuner och emerging markets valutskuld har haft en starkt negativ effekt på resultatet för Pimco Total Return Fund. Det är framförallt räntestrategier i utanför USA, främst Storbritannien och Mexiko som har dragit ned resultatet.

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.