Följ oss

Nyheter

Den nordiska ETF-marknaden under december och helåret 2013

Publicerad

den

Den nordiska ETF-marknaden under december och helåret 2013

Den nordiska ETF-marknaden under december och helåret 2013. Omsättningen i den nordiska ETF-marknaden under december och helåret 2013. Under 2013 uppgick den totala omsättningen i Norden till ca 133 Mdr SEK, varav Sverige svarade för ca 105 Mdr SEK.

•    Under december var den nordiska ETF-omsättningen knappt 12 Mdr SEK, varav ca 10 Mdr SEK omsattes i den svenska marknaden.

•    Av den totala nordiska ETF-omsättningen under 2013 var Xacts marknadsandel ca 92%.

•    Av den totala börsomsättningen i Sverige i december svarade ETF-handeln för ca 4,5%. Snittet för helåret var 3,5%. Den nordiska ETF-marknaden under december och helåret 2013.

XACTdec20131
XACTdec20132
XACTdec20133

Rapporten kan även laddas på XACT Fonders hemsida http://www.xact.se/

Viktig information

Xacts börshandlade fonder är juridiskt och skattemässigt klassade som fonder. Xacts börshandlande fonder med säte i Sverige förvaltas av Handelsbanken Fonder AB och står under Finansinspektionens tillsyn. Xacts Luxemburg-registrerade fonder förvaltas av SHB SICAV och står under Commission de Surverillance du Secteur Financiers (CSSF) tillsyn. De fonder som har sitt säte i Norge förvaltas av Handelsbanken Kapitalforvaltning AS och står under tillsyn av Finanstilsynet.

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.