Följ oss

Nyheter

Nedskrivningar hos guldproducenterna?

Publicerad

den

Nedskrivningar hos guldproducenterna?

Nedskrivningar hos guldproducenterna? Den som har satsat på guld och guldproducerande företag kunde inte vänta på att 2013 skulle avslutas snabbt nog. 2013 var året då tolv års kursuppgång i guldkursen tog slut på ett minst sagt abrupt sätt.

SPDR Gold Shares (NYSEArca: GLD) har rasat med 27,7 procent, men guldproducenterna har fallit betydligt mer än så, Market Vectors Gold Miners ETF (NYSEArca: GDX), har till exempel rasat med nästan 54 procent. Det stora raset har gjort att många investerare väljer att titta närmare på guldproducenterna eftersom de nu ser ut att vara billiga i förhållande till sina bokförda värden. Många contrarians väljer också att se närmare på de sektorer som rasat mest eftersom det inte är ovanligt att förra årets förlorare blir detta års kursvinnare.

Detta sätt att investera är inget som kan rekommenderas. En viss försiktighet är att föredrar eftersom det fallande guldpriset har gjort att många redan tidigare hårt ansatta guldproducerande företag kan tvingas att tillgripa tillgångsnedskrivningar. Ett lägre guldpris slår direkt mot sista raden i resultaträkningen hos de guldproducerande företagen. Världsmarknadspriset på guld styr också vilka fyndigheter och gruvor som kommer att bearbetas i framtiden, faller priset för lågt så finns det fyndigheter och gruvor som kommer att vara olönsamma. Detta fungerar även åt andra hållet, att vissa fyndigheter och gruvor kommer att bli mer intressanta när världsmarknadspriserna stiger.

Även om olika företag, fyndigheter och gruvor har olika lönsamhetsnivåer så kommer ett guldpris som faller under 1 200 USD per troy ounce att leda till att flera producenter tvingas minska eller stänga ned sin produktion. Samtidigt ser vi hur många investerare ställer sig frågan om vi får se Nedskrivningar hos guldproducenterna?

Reserverna styr värderingen

Reserver utgör en inte obetydlig del av värdet för ett gruvföretag, oavsett om det är fråga om en guldproducent eller om det är frågan om en annan råvara. Om en råvaruproducent inte ersätter eller ökar de reserver som utvinns årligen så kommer de kvarvarande reserverna att minska och därmed den återstående tiden som företaget kan bedriva sin verksamhet.

I Financial Times kunde vi nyligen läsa att två av de största guldproducenterna, Barrick Gold (NYSE: ABX) och Newmont Mining (NYSE: NEM), baserade sina reservberäkningar på guldpriser på 1 500 respektive 1 600 USD per troy ounce, en bra bit högre än de cirka 1 200 USD som guldet handlas till i dag. Båda dessa aktier ingår som innehav i GLD, tillsammans utgör de nästan en fjärdedel av denna börshandlade fonds innehav.

Financial Times förtäljer även att Kinross (NYSE: KGC) baserat sin senaste reservberäkning på en guldkurs om 1 200 USD per troy ounce. Kinross är det nionde största innehavet i GDX med en vikt på 4,2 procent.

Inte heller de företag som är verksamma mot silver är immuna mot kommande nedskrivningar, efter det senaste årets fall i silverpriset ligger även dessa företags reservberäkningar långt över gällande marknadspriser.

En analytiker sade till FT att silver gruvarbetare är inte immuna mot nedskrivning antingen därför att deras reserv antaganden är också långt över gällande marknadspriser. Global X Silver Miners ETF (NYSEArca: SIL) har fallit med mer än femtio procent under 2013.

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.