Följ oss

Nyheter

Blanda inte ihop ETFer med ETNer

Publicerad

den

Blanda inte ihop ETFer med ETNer

Blanda inte ihop ETFer med ETNer I takt med att fler investerare upptäcker fördelarna med börshandlade fonder, så kallade ETFer, har också fler hittat andra typer av börshandlade produkter, till exempel så kallade ETNer. Det är emellertid viktigt att förstå att en ETN och en ETF inte är samma sak och en investerare måste förstå skillnaden mellan dessa börshandlade produkter. Blanda inte ihop ETFer med ETNer är en viktig lektion för den som handlar med börshandlade produkter.

Det finns emellertid likheter, precis som en ETF replikerar en ETN utvecklingen av ett index som en del i strategin. En ETN, en så kallad Exchange Traded Note, är som namnet antyder ett skuldebrev som handlas på en börs. Det betyder att skillnaden mellan en ETF och en ETN är att den börshandlade fonder äger de aktier och obligationer som finns portföljen, medan en ETN endast ger innehavaren en avkastning som är kopplad till portföljen.

Det finns en del fördelar med ETNer

På grund av sin struktur har ETNer en del fördelar som ETFer saknar, en ETN kan till exempel erbjuda innehavaren en möjlighet till hävstång, till exempel två, tre gånger den dagliga avkastningen av det underliggande indexet. För amerikanska investerare finns det dessutom en del skattemässiga fördelar som saknas för vissa andra typer av investeringar, bland annat så klassificieras intäkter från en ETN som arbetsinkomster istället för kapitalinkomster. I USA är skattesatsen för arbete lägre än för inkomst av kapital.

…men det finns också nackdelar

Det finns emellertid en del risker och nackdelar med en ETN som det är viktigt att känna till. En ETN är i realiteten ett skuldebrev som getts ut av ett finansiellt institut som har lovat att betala avkastningen på det underliggande indexet minskat med skatter och avgifter. Det betyder att investeraren tar en kreditrisk på det finansiella institutet, ja till och med en risk att detta skall gå i konkurs. Skulle det sistnämnda inträffa kan investeraren förlora delar av eller till och med hela sitt kapital. Detta sker inte med en börshandlad fond, en ETF.

De flesta utgivare av ETNer är stora banker, till exempel Barclays, Credit Suisse eller SEB så risken för en default är kanske inte så pass stor, men den finns trots allt där. Lehman Brothers fall 2008 ledde till att innehavarna av denna banks Opta ETNer drabbades hår.

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.