Följ oss

Nyheter

Volatilitet eller tillväxt?

Publicerad

den

olatilitet eller tillväxt? Volatilitet eller tillväxt, det är två viktiga och kritiska frågor för aktiemarknaden. Nedan ser vi hur dessa två faktorer har påverkat de internationella aktiemarknaderna. Under det andra kvartalet 2015

Volatilitet eller tillväxt? Volatilitet eller tillväxt, det är två viktiga och kritiska frågor för aktiemarknaden. Nedan ser vi hur dessa två faktorer har påverkat de internationella aktiemarknaderna. Under det andra kvartalet 2015 såg vi en kraftigt ökad volatilitet för aktier, en ökning på 19 procent i USA och inte mindre än 50 procent i Europa. Under juli månad minskade volatiliteten på börserna i Europa, bland annat som en upplevd lösning på den grekiska skuldkrisen, men när det gäller obligationerna ser vi en fortsatt hög volatilitet. Blickar vi sedan framåt ser vi att allt tyder på en fortsatt hög volatilitet på börserna. Det är framförallt två saker vi tittar närmare på.

Har volatiliteten, det vill säga risken, ökat, minskat eller är den stabil? Hur tål dagens aktievärderingar detta?
Följer den ekonomiska tillväxten minsta motståndets lag, ser vi hur den globala tillväxten ökar eller minskar?

Volatilitetsrisk är fortsatt hög

Till den första frågan: Vi tror volatilitetsrisk kvarstår över genomsnittet och att det i de flesta fall är så att värderingarna är för höga för att ge ett fullgott skydd under skarpa utbrott av volatilitet. Vi tror emellertid att en högre volatilitet är i allmänhet bra för aktiemarknaden då detta skapar möjligheter till affärer.

Som ett led i denna process:

Arbeta med en diversifieringsstrategi och undvik onödigt stora positioner i enskilda aktier, branscher eller marknader, allt för att minska en överdriven risk. Analysera enskilda företag, görs detta disciplinerat undviker Du att bli distraherad av ett kortsiktigt brus. Undvik aktier som har en alltför hög värdering och sök istället efter de företag som har visat sig ha en långsiktig tillväxt och klarat av att visa ett stabilt resultat och samtidigt har konkurrensfördelar gentemot sina konkurrenter.

Den globala tillväxten tar två skilda vägar

Ser vi på den andra frågan så kan både de som tror på en nedgång och de som är mer haussade ha argument för sin sak. De mer baissade investerarna pekar på den ekonomiska avmattningen i Kina och övriga emerging markets, men också på det blodbad vi sett på råvarumarknaden.

 • Kina sänker räntorna som en följd av en minskad tillväxt i landets bruttonationalprodukt och ineffektiva statliga insatser för att på detta sätt kunna hejda nedgången på de kinesiska börserna.
 • Många sydostasiatiska ekonomier kommer att ha fortsatta svårigheter som en följd av deras behov och beroende av råvaror men också deras handel med Kina.
 • Situationen i Brasilien förblir sannolikt fortsatt dålig, sannolikt sämre. Landets regering har meddelat att den har för avsikt att göra nedskärningar i landets statsbudget, något som väckt farhågor om Brasilien kan stabilisera sin statsskuld. Det har även underblåst spekulationerna om ytterligare nedraderingar av landets kreditbetyg, denna gång till nivåer under investment grade. Samtidigt har valutan, den brasilianska realen, försvagats, arbetslösheten ökat, recessionen fördjupats, och inflationen är fortsatt hög.
 • Järnmalmspriset har fallit med 24 procent under 2015, varav 15 procent under juli månad.
 • Kopparpriset återfinns på nivåer som vi såg senast 2009.

Å andra sidan kan de som är inställda på en fortsatt uppgång peka på en positiv utveckling i de utvecklade länderna.

 • Återhämtning tar form i euroområdet, flytande med hjälp av expansiv penningpolitik Deflationsfarhågorna avtar baseras på de senaste kärninflationsdata och sjunkande guldpriser
 • Den amerikanska sysselsättningen stiger samtidigt som lönerna ökar
 • Den amerikanska avkastningskurvan är brantare
 • FED spås snart höja räntan
 • De lägre energipriserna har netto bidragit till att stimulera tillväxten

Visserligen är den globala tillväxten fortfarande begränsad, men

 • Vi ser hur de utvecklade marknaderna i Europa och USA går bättre. Tillväxtförväntningarna har höjts, men de är till stor del redan inprisade.
 • Även i Japan ser vi en tillväxt, men där drivs den mer av en svagare yen än av en ökad konsumtion. Tokyobörsen förefaller dyr i skrivande stund.
 • Tillväxtmarknaderna, i första hand Kina och Latinamerika, ser snabbt försämrade utsikter för tillväxten. Det börjar dyka upp intressanta värderingar, men det finns risk för att den som köper för tidigt kommer att hamna i en ”value trap” där undervärderade aktier blir ännu billigare och kämpar för att återhämta sig.

Vi tror att investerare kommer att fortsätta att vara villiga att betala mer för företag med potential att leverera tillväxt. Å andra sidan i en miljö med kraftig tillväxt är investerarna mer riskbenägna och villiga att betala höga priser för mindre kvalitativa aktier med hög volatilitet.

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.