Följ oss

Nyheter

VanEck likviderar FRAK och EMAG

Publicerad

den

VanEck likviderar FRAK, detta kommer efter att företaget redan stängt den ETF som handlades under kortnamnet KOL. Utöver FRAK kommer VanEck också att stänga den börshandlade fond som heter EMAG.

VanEck likviderar FRAK, detta kommer efter att företaget redan stängt den ETF som handlades under kortnamnet KOL. Utöver FRAK kommer VanEck också att stänga den börshandlade fond som heter EMAG.

Den 14 september 2021 godkände förvaltningsrådet för VanEck ETF Trust likvidation och upplösning av följande ETFer (”fonderna”):

ETF NamnKortnamnBörs
VanEck Vectors Emerging Markets Aggregate Bond ETFEMAGNYSE Arca
VanEck Vectors Unconventional Oil & Gas ETFFRAKNYSE Arca

Som sponsor för VanEck ETF övervakar och utvärderar VanEck kontinuerligt sina ETF -erbjudanden över ett antal faktorer, bland annat prestanda, likviditet, förvaltade tillgångar och investerares intresse. Beslutet fattades att likvidera dessa fonder baserat på en analys av de ovannämnda faktorerna.

Aktieägare i dessa fonder kan sälja sina aktier på börsen, NYSE Arca, tills marknaden stänger den 15 oktober 2021 (transaktionsavgifter kan komma att uppkomma). Aktierna i dessa fonder kommer inte längre att handlas på börsen efter börsstängning den 15 oktober 2021, och aktierna kommer därefter att avnoteras. Aktieägare som fortsätter att inneha aktier i dessa medel på likvidationsdagen, som förväntas vara den 22 oktober 2021 eller ungefär, kommer att få en likviderande fördelning av kontanter i kontantdelen av sina mäklarkonton lika med nettotillgångens belopp värdet av deras aktier. Intäkterna från likvidationen är för närvarande planerade att skickas till aktieägarna ungefär den 22 oktober 2021. Av skattemässiga skäl kommer aktieägarna i allmänhet att redovisa en realisationsvinst eller förlust motsvarande det belopp som erhållits för sina aktier över deras justerade grund i sådana aktier.

Dessutom kan aktieägare som innehar andelar i dessa fonder få en slutlig fördelning av nettoresultat och realisationsvinster som fonderna tjänat in och inte tidigare delats ut före likvidation.

Den slutliga skattestatusen för utdelningar som görs av fonderna, inklusive den likviderande utdelningen, kommer att lämnas till aktieägarna med skattemässiga bokslutskommuniké för fonderna (inklusive eventuell del som kan behandlas som en avkastning på kapital för skattemässiga ändamål och därmed minska en aktieägares grund i sådana aktier).

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.