Följ oss

Nyheter

KFYP ETF för aktier i fastlandskina

Publicerad

den

KraneShares CICC China Leaders 100 Index ETF (KFYP ETF) följer ett börsvärdevägt index på 100 kinesiska A-aktier utvalda av fundamentala mått. KraneShares CICC China Leaders 100 Index ETF (KFYP ETF), som handlas på NYSEArca, är en utdelande ETF. Denna börshandlade fond kommer med en årlig förvaltningskostnad på 0,70 procent.

KraneShares CICC China Leaders 100 Index ETF (KFYP ETF) följer ett börsvärdevägt index på 100 kinesiska A-aktier utvalda av fundamentala mått. KraneShares CICC China Leaders 100 Index ETF (KFYP ETF), som handlas på NYSEArca, är en utdelande ETF. Denna börshandlade fond kommer med en årlig förvaltningskostnad på 0,70 procent.

KFYP Factset Analytics Insight

KFYP tillämpar en ”smart beta”-metod på A-aktiemarknaden. Från detta startuniversum sållar indexet bort alla företag med negativt eget kapital och väljer sedan aktier som är bland de översta 30 % av sin branschgrupp efter rörelseintäkter, flytande A-aktievärde och likviditet. Därifrån beräknar indexleverantören en volatilitetsjusterad avkastning på eget kapital för varje företag och väljer endast de översta 50 %.

Den slutliga portföljen inkluderar de 100 företagen med den högsta genomsnittliga direktavkastningen och vinsttillväxten. KFYP vägs efter börsvärde, med förbehåll för ett tak på 5 % för ett innehav. Indexet rekonstitueras och balanseras om halvårsvis. Obs: Före 1 november 2018 spårade KFYP ett index över företag som förväntas dra nytta av Kinas senaste femårsplan.

Investeringsstrategi

KFYP följer CSI CICC Select 100 Index, som använder en smart-beta-metod för att systematiskt investera i företag noterade i Kina. Strategin är baserad på China International Capital Corporations (CICC) senaste forskning om Kinas kapitalmarknader. Detta kvantitativa tillvägagångssätt speglar CICC:s top-down- och bottom-up-forskningsprocess, som försöker leverera de 100 ledande företagen i Kina.

KFYP-funktioner

Smart betastrategi som strävar efter att leverera kostnadseffektiv alpha.

Exponering för de 100 bästa industriledarna inom Kinas A-aktiemarknad på fastlandet identifierad genom CICCs forskningsteams kvantitativa metodik.

Strävar efter att ge exponering för prestationsledare genom ett avkastning på eget kapital (ROE)3-filter som förfinas ytterligare genom tillväxt- och värderingskriterier.

Om CICC & CICC Research

CICC är ett ledande, börsnoterat, kinesiskt finansiellt tjänsteföretag med expertis inom forskning, kapitalförvaltning, investmentbanking, private equity och förmögenhetsförvaltning

År 2020 rankades CICC Research Team #1 i Institutional Investors All-China Research Team (Analyst Leaders) för nionde året i rad.

CICC har över 200 filialer över hela Kina, med kontor i Hong Kong, Singapore, New York, San Francisco och London.

*Tidigare KraneShares Zacks New China ETF

Fondsammanfattning

Investeringen syftar till att ge investeringsresultat som, före avgifter och utgifter, generellt motsvarar pris- och avkastningsutvecklingen för CSI CICC Select 100 Index. Under normala omständigheter kommer fonden att investera minst 80 % av sina totala tillgångar i komponenter av det underliggande indexet och depåbevis, inklusive ADR, som representerar sådana komponenter. Det underliggande indexet inkluderar Kinas A-aktier för 100 kinesiska företag med hög historisk avkastning på eget kapital, direktavkastning och tillväxt i nettovinst som har noterat Kina A-aktier, enligt indexleverantören. Fonden är icke-diversifierad.

Handla KFYP ETF

KraneShares CICC China Leaders 100 Index ETF (KFYP ETF) finns endast att handla i USA. Av den anledningen finns den inte i utbudet hos svenska nätmäklare. IG erbjuder emellertid handel i KFYP ETF. Till IGs ETF Screener.

Även CMC Markets erbjuder handel med KraneShares CICC China Leaders 100 Index ETF (KFYP ETF) i form av CFDer. Till CMC Markets

Största innehav

Namn% viktKortnamnIdentifier
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A5.15%601166CNE000001QZ7
CHINA MERCHANTS BANK-A5.15%600036CNE000001B33
IND & COMM BK OF CHINA-A5.15%601398CNE000001P37
ZIJIN MINING-A5.02%601899CNE100000B24
WANHUA CHEMIC-A4.92%600309CNE0000016J9
CITIC SECURITIES CO-A4.91%600030CNE000001DB6
BANK OF COMMUN-A4.40%601328CNE1000000S2
HAITONG SECURI-A4.06%600837CNE000000CK1
POLY DEVELOPME-A3.43%600048CNE000001ND1
CHINA STATE -A3.40%601668CNE100000F46

Innehav kan komma att förändras