Följ oss

Nyheter

Vad är ett smart beta?

Publicerad

den

Vad är ett smart beta?

Vad är ett smart beta? Om finans var high fashion, skulle ”smarta beta ETFer” vara motsvarigheten till modebranschen presentationen av årets vårkollektion i Paris. Dessa börshandlade fonder har internationellt fått en hel del medial uppmärksamhet, och flera undersökningar visar att institutionella investerare planerar att öka användandet av smarta beta ETFer. Vad är smart beta ETFer och vilka tillgångar lämpar sig för detta? Vi anser att frågan är av stor vikt för både privata och institutionella investerare.

Vad är ett traditionellt beta?

För att kunna definiera smarta beta ETFer måste vi först definiera de tradionella beta ETFerna. I sin renaste form är en ETF som erbjuder en traditionell betaexponering en ETF som följer och replikerar ett kapitalvägt brett index som till exempel S&P 500 eller OMXS30. Så, om detta är ett traditionellt beta, vad är då ett smart beta och hur ser en börshandlad fond ut som bygger på ett sådant beta?

En teoretiker eller en akademiker skulle kunna definiera det som en ETF som ger en indexbaserade exponering för alla sorters investeringar utöver den breda marknadsrisken. Genom denna snäva måttstock, kan en ETF som spårar S & P Small Cap 600 kan anses omfatta ett ”smart beta” eftersom det ger placeraren en riktad exponering mot storleksrisken. Med den ursprungliga bokstavliga beskrivningen är inte en ETF som replikerar S & P 500 eller svenska OMXS30 vara en ren betaexponering eftersom dessa två index inte omfattar alla aktierna på marknaden och det dessutom finns krav på storlek, omsättning i de underliggande aktierna, historik etcetera.

Vi har inget emot vare sig teoretiker eller akademiker, men i detta läge är vi mer intresserade av den praktiska definitionen av ett smart beta. Nedan följer en sådan definition.

En ETF som replikerar ett regelbaserat index som ger exponering mot en specifik riskfaktor, annat än börsvärdets vikt och storlek, (tillväxt/värde) eller bransch.

De olika huvudkomponenterna

Vi kan bryta ner denna definition i sina huvudkomponenter:

Indexbaserat, det gör att de aktivt förvaltade ETFerna inte räknas in i detta eftersom dessa börshandlade fonder inte följer ett index. I huvudsak är smartbeta-ETF: er indexföljande, och vi ser att skillnaden mellan aktiv och passiv investering håller på att suddas ut.

Specifik riskfaktor: Dessa ETF: er bör ge tillgång till en målinriktad definierbar risk eller strategi såsom låg volatilitet, fart etc. Vi utesluter kvantitativa strategiska ETFs även om de är indexbaserade om inte deras risk eller strategi är inte noga definierad.

Exkludera marknadsstorlek, typ och sektor: Det här är helt klart en bedömningsfråga, men en nyttig och viktig. Bruket att indexbaserade investeringar i börsviktad storlek (till exempel småbolag), typ (till exempel värde) och industrisektorer har varit väl etablerat i flera år. Genom begreppet ”smarta beta” försöker investerarna identifiera de strategier som investerarna inte hade tillgång till genom indexbaserade lågkostnadsprodukter till nyligen.

En exponering mot den amerikanska aktiemarknaden

Tabellen nedan visar tillgångarna för de listade ETFer i USA som erbjöd placerarna en exponering mot den amerikanska aktiemarknaden. Dessa har delats upp i kategorierna traditionellt beta, smart beta och övrigt baserat på ovanstående definitioner från First Bridge ETF database.

Som vi kan se så svarar ”Smarta Beta” för så pass mycket som 75 miljarder USD i tillgångar, eller cirka nio procent av det de tillgångar som finns hos de ETFer som listas i USA, med en exponering mot den amerikanska aktiemarknaden. Med tanke på intresset kan vi förvänta oss att denna andel kommer att växa. Vid något tillfälle kommer emellertid smart beta att slå i taket eftersom de stora institutionerna har ett behov av att hålla en marknadsportfölj, men eftersom ETF: er som en kategori är fortfarande en minoritet av tillgångar i förhållande till fonder och värdepappersinnehav, teoretiskt finns det fortfarande tillräckligt utrymme för tillväxt.

Alla fonder är inte smartare än vanliga fonder

Smart beta är ett bra marknadsföringsfras, men det kan vara missvisande att investera i dessa börshandlade fonder och tror att de är ”smartare” än vanliga fonder eller traditionella, marknadsviktade ETFer som finns på marknaden. I själva verket kommer de olika riskfaktorerna att reagera på olika sätt i marknadscyklerna. Till exempel:

Volatilitet kontra Hög Beta: S & P High Beta index har presterat mycket bra de senaste fem åren (28 procent årlig totalavkastning till och med mitten av mars 2014) att jämföra med 19,5 procent för S & P Low Volatility Index. Detta resultat var väntat eftersom S & P 500 sedan mars 2009 har haft en årlig totalavkastning på 21,6 procent. Läget är emellertid annorlunda nu, den nuvarande krisen i Ukraina, avmattningen i Kina och de relativt höga aktievärderingarna i USA tynger marknaden, och en rotation tillbaka till lägre volatilitet är troligt.

Likaviktad vs Börsvärde: De senaste fem år har S & P Equal weight index utvecklats betydligt bättre än S & P 500 (27 årlig årlig TR versus 21,6 procent). Detta beror på att likaviktade ETFer i huvudsak ger en lutning mot relativt sett mindre och medelstora aktier vilka har utvecklats betydligt bättre än stora bolag under den här perioden. När vi går in i en marknad där investerare är mindre riskbenägna, kan vi förvänta oss denna prestandaskillnad kommer att minska. Vid likavikt (till skillnad från med låg volatilitet), kommer dess förespråkare hävdar att dess överlägsna prestanda kan kvarstå i förhållande till de större företagen på grund av dess ”storlekspremium”.

Uppgår till nio procent av de amerikanska ETF tillgångarna

Avslutningsvis, vi uppskattar att storleken på de smarta beta ETFerna för inhemska amerikanska aktieexponering är redan 75 miljarder USD eller 9 procent av de totala ETF tillgångar för inhemska amerikanska aktier. Men ”smarta beta” innebär inte att dessa produkter alltid kommer att överträffa traditionella marknadsviktade produkter. När vi går in i en mer instabil miljö, kommer investerarna roterar från hög beta in i låg volatilitets-ETFer och prestandaskillnaden mellan likaviktade och marknadsviktade ETFer kommer att minska.

Fortsätt läsa
Annons
5 Kommentarer

5 Comments

  1. Pingback: Smart beta var allt, nu försvinner några aktörer - ETF-marknaden

  2. Pingback: XACT lanserar en ny smart ETF med fokus på högutdelande bolag - ETF-marknaden

  3. Pingback: Ny ETF från IndexIQ med en twist - ETF-marknaden

  4. Pingback: Ossiam lanserar ETF för biologisk mångfald - ETF-marknaden

  5. Pingback: Nasdaq lanserar tre nya index - ETF-marknaden

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

IUAA ETF investerar i alla olika sorters obligationer från hela världen

Publicerad

den

iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Acc) (IUAA ETF) investerar i en blandning av obligationstyper (främst stats- och företagsobligationer) med fokus på World. ETF:n innehar hela utbudet av obligationsförfall. De underliggande obligationerna har Investment Grade-betyg. ETF:en har en valutaexponering i USD. Ränteintäkterna (kupongerna) i fonden återinvesteras (ackumuleras).

iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Acc) (IUAA ETF) investerar i en blandning av obligationstyper (främst stats- och företagsobligationer) med fokus på World. ETF:n innehar hela utbudet av obligationsförfall. De underliggande obligationerna har Investment Grade-betyg. ETF:en har en valutaexponering i USD. Ränteintäkterna (kupongerna) i fonden återinvesteras (ackumuleras).

Den totala kostnadskvoten uppgår till 0,25 % p.a. Fonden replikerar resultatet för det underliggande indexet genom att köpa ett urval av de mest relevanta indexbeståndsdelarna (samplingsteknik). iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Acc) är en mycket stor ETF med tillgångar på 1 723 miljoner GBP under förvaltning. IUAA ETF är äldre än 5 år och har sin hemvist i Irland.

Varför IUAA?

Diversifierad exponering mot den breda US-dollardenominerade obligationsmarknaden med investeringsgrad

Direktinvesteringar i stats-, statsrelaterade, företags- och värdepapperiserade obligationer

Obligationsexponering med investeringsgrad

Investeringsmål

Andelsklassen strävar efter att spåra resultatet för ett index som består av US-dollar denominerade statsobligationer, statsrelaterade, företagsobligationer och värdepapperiserade obligationer.

Investeringsstrategi

Bloomberg US Aggregate Bond-index spårar obligationer med fast ränta i USD inklusive statsobligationer, statsrelaterade, värdepapperiserade och företagsrelaterade värdepapper. Betyg: Investment Grade.

Handla IUAA ETF

iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Acc) är en börshandlad fond (ETF) som handlas på London Stock Exchange.

London Stock Exchange är en marknad som få svenska banker och nätmäklare erbjuder access till, men DEGIRO gör det.

Börsnoteringar

BörsValutaKortnamn
gettexEURIS03
Bolsa Mexicana de ValoresMXNIUAAN 
London Stock ExchangeUSDIUAA
SIX Swiss ExchangeCHFIUAA

Största innehav

EmittentVikt (%)
UNITED STATES TREASURY41.25
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION13.36
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION6.19
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION II5.69
UNIFORM MBS2.79
BANK OF AMERICA CORP0.68
JPMORGAN CHASE & CO0.62
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE0.43
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION -GOLD0.42
CITIGROUP INC0.41

Innehav kan komma att förändras

Fortsätt läsa

Nyheter

FFGH ETF investerar i hållbara högavkastande företagsobligationer

Publicerad

den

Fidelity Sustainable Global High Yield Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF INC-USD (FFGH ETF) investerar i företagsobligationer med fokus på World. ETF:n innehar hela utbudet av obligationsförfall. De underliggande obligationerna har Sub Investment Grade-betyg. Ränteintäkterna (kuponger) i fonden delas ut till investerarna (kvartalsvis).

Fidelity Sustainable Global High Yield Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF INC-USD (FFGH ETF) investerar i företagsobligationer med fokus på World. ETF:n innehar hela utbudet av obligationsförfall. De underliggande obligationerna har Sub Investment Grade-betyg. Ränteintäkterna (kuponger) i fonden delas ut till investerarna (kvartalsvis).

Den totala kostnadskvoten uppgår till 0,35 % per år. Fonden replikerar resultatet för det underliggande indexet genom att köpa alla indexbeståndsdelar (full replikering). ETFen är yngre än 1 år och har sin hemvist i Irland.

Investeringsstrategi

Fidelity Sustainable Global High Yield Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF INC-USD är en aktivt förvaltad ETF.

ETFen investerar i högavkastande företagsobligationer utgivna av företag över hela världen. Titelurvalet baseras på hållbarhetskriterier och grundläggande egenskaper. Betyg: Sub-Investment Grade.

Investeringsmål

Delfondens investeringsmål är att anpassa sig till Parisavtalets långsiktiga mål för global uppvärmning genom att begränsa exponeringen för koldioxidutsläpp i dess portfölj och att uppnå inkomst- och kapitaltillväxt.

Handla FFGH ETF

Fidelity Sustainable Global High Yield Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF INC-USD (FFGH ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra och London Stock Exchange. Av den anledningen förekommer olika kortnamn på samma börshandlade fond.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRO, Nordnet och Avanza.

Börsnoteringar

BörsValutaKortnamn
Borsa ItalianaEURFGHY
XETRAEURFFGH
gettexEURFFGH
London Stock ExchangeGBPFHYP
London Stock ExchangeUSDFGHY
SIX Swiss ExchangeUSDFGHY

Fortsätt läsa

Nyheter

XAD2 ETC spårar priset i silver och valutasäkras till euro

Publicerad

den

Xtrackers Physical Silver EUR Hedged ETC (XAD2 ETC) investerar i silver. Den totala kostnadskvoten uppgår till 0,75 % p.a.. ETC replikerar utvecklingen av det underliggande indexet med en skuldförbindelse med säkerheter som backas upp av fysiska innehav av ädelmetallen. Xtrackers Physical Silver EUR Hedged ETC har tillgångar på 116 miljoner euro under förvaltning. ETC är äldre än 5 år och har sin hemvist i Jersey.

Xtrackers Physical Silver EUR Hedged ETC (XAD2 ETC) investerar i silver.

Den totala kostnadskvoten uppgår till 0,75 % p.a. Denna ETC replikerar utvecklingen av det underliggande indexet med en skuldförbindelse med säkerheter som backas upp av fysiska innehav av ädelmetallen. Xtrackers Physical Silver EUR Hedged ETC har tillgångar på 116 miljoner euro under förvaltning. ETC är äldre än 5 år och har sin hemvist i Jersey.

Investeringsstrategi

Silverspotpriset är priset på silver i amerikanska dollar. Valutasäkrad till euro (EUR).

Handla XAD2 ETC

Xtrackers Physical Silver EUR Hedged ETC (XAD2 ETC) är en europeisk börshandlad produkt. Denna ETC handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra och London Stock Exchange. Av den anledningen förekommer olika kortnamn på samma börshandlade produkt.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETC genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRO, Nordnet och Avanza.

Börsnoteringar

BörsValutaKortnamn
XETRAEURXAD2
gettexEURXAD2
Borsa ItalianaEURXAD2
Stuttgart Stock ExchangeEURXAD2
London Stock ExchangeEUROXA2
SIX Swiss ExchangeEURXAD2

Fortsätt läsa

Populära