Följ oss

Nyheter

Investera inte i volatilitets-ETF:er och certifikat – vi förklarar varför (ETF)

Publicerad

den

Investera inte i volatilitets-ETF:er och certifikat - vi förklarar varför (ETF)

Investera inte i volatilitets-ETF:er och certifikat – vi förklarar varför (ETF). Det mest kända volatiltetsindexet är amerikanska VIX även kallat för skräckindexet (”fear index”). VIX visar hur stora svängningar som optionsmarknaden förväntar sig i det amerikanska S&P 500 indexet. Nivåer på VIX omkring 20 signalerar låg risk, 20-30 mellan risk och nivåer över 30 signalerar hög risk. Rekordnoteringen under värsta krisen under hösten 2008 uppgick till 80. För utvecklingen under den senaste tolvmånadersperioden, se graf nedan.

Investeringar i volatilitet har inte varit någon bra affär. Slutsatsen blir ännu tydligare desto längre innehavstiden är. Det största volatilitets instrumentet är certifikatet (Exchange Traded Notes) från Barclays. Instrumentet heter iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (ticker VXX). Utvecklingen för VXX i svenska kronor är följande:

I år: -30%

12 mån: -18 procent

2 år: -75 procent

3 år: -96 procent

Kontentan är att volatilitetsinstrument inte ska hållas över längre perioder precis som andra hävstångs-ETF:er. Se nedan video för ytterligare information om detta. Längst ner i detta inlägg har jag lagt in en tabell med de alterantiv som finns tillgängliga. Jag har även lagt med Exchange Traded Notes/Certifikat trots att jag inte uppskattar denna instrumentstruktur.

[table id=254 /]

Källa: Factset, 8 mars 2012

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.