Följ oss

Nyheter

Hur mycket värre kan läget bli i Brasilien?

Publicerad

den

Hur mycket värre kan läget bli i Brasilien? Vid det här laget vet det flesta att den brasilianska ekonomin befinner sig i en nedåtgående spiral. Samtidigt så ser vi hur de brasilianska beslutsfattarna står inför valet att höja räntan

Hur mycket värre kan läget bli i Brasilien? Vid det här laget vet det flesta att den brasilianska ekonomin befinner sig i en nedåtgående spiral. Samtidigt så ser vi hur de brasilianska beslutsfattarna står inför valet att höja räntan, något som är nödvändigt för att kunna hålla inflationen under kontroll. President Dilma Rousseff har en det att ställa till rätta och innan hon gör det är EWZ, den börshandlade fonden som replikerar den brasilianska aktiemarknadens utveckling en investering som lockar föga. Det krävs att någon tar kontrollen i Brasilien och får ekonomin på fötter igen innan det är dags att köpa aktier i Latinamerikas största ekonomi.

iShares MSCI Brazil Capped (NYSEARCA: EWZ) har backat med nästan 70 procent sedan president Dilma Rousseff kom till makten 2011. Hennes senaste blunder var inte att spara resurser när oljepriserna var högre eftersom oljan har genererat betydande intäkter till Brasilien vid de tidigare toppnivåerna. I dagsläget, när oljepriset har fallit har de brasilianska beslutsfattarna varit tvungna att införa skatter för att balansera budgeten, något som har ökat inflationen och haft en negativ påverkan den ekonomiska aktiviteten. Ekonomin är en enda röra, och det finns en få faktorer som kan komma att få den brasilianska aktiemarknaden att stiga på kort sikt.

Vid sitt senaste möte lämnade Brasiliens centralbank styrräntan oförändrad. Under de två senaste åren har centralbank tvingats höja räntorna i syfte att parera den inflation som plågar Brasilien. Det fanns delade åsikter om huruvida utlåningsräntorna bör höjas ytterligare i framtiden. Detta tyder på att vi under de kommande månaderna får se hur Brasiliens penningpolitik kan komma att åtstramas ännu mer.

En skenande inflation

Som det har konstaterats tidigare så har Brasilien upplevt en skenande inflation under de senaste åren, något som går att koppla till arbete med att balansera regeringens budget. Ökade skatter gjorde att inflationen steg till en årstakt på 9,93 procent, den högsta nivån på ett decennium. Ett år tidigare låg den årliga inflationstakten på närmare fem (5) procent. Penningpolitiska åtstramningen har därför varit ett svar för att hålla prisåtgärder under kontroll.

De ökade räntorna har lett till att den ekonomiska aktiviteten i Brasilien har minskat. Sedan 2014 har den ekonomiska aktiviteten minskat från en årstakt på nästan 4 procent till en minskning med -2,6 procent. Stigande utlåningsräntor har avskräckt både investeringar och konsumtion. Dessutom har de sjunkande oljeinkomsterna avskräckt utgifterna genom industriföretag, vilket leder till en fallande fabriksaktivitet.

Brasilien II

(klicka för större bild)
Oljepriset visar inga tecken på att återhämta sig och under tiden visar beslutsfattarna sig vara oförmögna att hantera den nedåtgående spiral som den .den brasilianska ekonomin befinner sig i. Förtroendet för Rousseff befinner sig på rekordlåga nivåer, och investerare är extremt försiktiga om landets framtida tillväxtmöjligheter. EWX har fallit kraftigt under de senaste åren men det behöver inte betyda att denna ETF är billig. Att köpa denna börshandlade fond kan visa sig vara en bra affär, men det är mer sannolikt att det är som att försöka fånga en fallande kniv. Det är nog betydligt säkrare att vänta på åskådarplats till dess att Brasilien visar tecken på en stabilisering, med eller utan Rousseff vid rodret.

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.