Följ oss

Nyheter

XACT tar över förvaltningen från Handelsbanken Fonder

Publicerad

den

XACT tar över förvaltningen från Handelsbanken Fonder

XACT tar över förvaltningen från Handelsbanken Fonder. Från den 1 januari 2016 kommer XACT Kapitalförvaltning AB ta över förvaltningen av de ETFer som i dag förvaltas av Handelsbanken Fonder AB.

XACT Kapitalförvaltning AB har godkänts som en ny emittent av ETFer av Nasdaq Stockholm AB. XACT tar över förvaltningen från Handelsbanken Fonder.

Nedanstående ETFer är aktuella. Samtliga kortnamn, ISIN-koder och orderboks-ID: s för dessa ETFer förblir oförändrade. Det kommer i praktiken inte att bli någon förändring för den som äger eller handlar med dessa börshandlade fonder.

XACT tar över förvaltningen från Handelsbanken Fonder

KortnamnISINValutaValutaOrderboks ID
XACT BEARSE0005466513SEKSEK28769
XACT BULLSE0001342395SEKSEK28770
XACT BEAR 2SE0005466505SEKSEK70703
XACT BULL 2SE0003051010SEKSEK70706
XACT OMXS30SE0000693293SEKSEK500
XACT OMXSB UtdSE0001056045SEKSEK21479
XACT Norden 30SE0001710914SEKSEK62503

Viktig information/Ansvarsbegränsning

Xact är en del av Handelsbanken Fonder AB som ägs av Handelsbanken.

Detta material är producerat av Xact. De som arbetar med innehållet är inte alltid analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Xacts kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.

Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av materialet får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken och Xact dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken och Xact ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med Handelsbankens och Xacts regler.

Finansiellt instruments historiska avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Värdet på finansiella instrument kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet.

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.