Följ oss

Nyheter

Så här driver företagen upp sina egna aktiekurser

Publicerad

den

å här driver företagen upp sina egna aktiekurser Att företag återköper egna aktier har blivit en viktig drivkraft på aktiemarknaden. Allteftersom

Så här driver företagen upp sina egna aktiekurser Att företag återköper egna aktier har blivit en viktig drivkraft på aktiemarknaden. Allteftersom takten som aktieåterköp görs oförändrad kan investerare få exponering mot denna typ av corporate actions genom att investera i börshandlade fonder med fokus aktieåterköp.

Investerare som är intresserade av återköp som ett sätt att stärka aktieägarnas avkastning har några alternativ. Till exempel PowerShares Buyback Achievers Portfolio (NYSEArca: PKW) som omfattar amerikanska företag som har genomfört en nettominskning av antalet utestående aktier med fem procent eller mer under den senastetolvmånadersperiod.

Dessutom finns Trimplan Float Shrink ETF (NYSEArca: TTFS) och Cambria Shareholder Yield ETF (NYSEArca: SYLD) som båda köper aktier i företag som återför kapital till aktieägarna genom aktieåterköp.

Ed Yardeni på självbetitlade Yardeni Research anser att återköp av egna aktier kommer att fortsätta att vara en viktig källa till aktievinster och vinsttillväxt framöver eftersom det är ekonomiskt försvarbart.

Yardenisaid säger att under de två tre första åren av den nuvarande högkonjunkturen ansåg baissarna att aktierna värderades alltför högt. De kunde inte förstå varför aktiekurserna stiger när det inte fanns några uppenbara köpare bland privatspararna, institutionerna och utländska köpare. De missade uppenbarligen företagen som har emitterat aktierna. Under perioden 2009 och 2014 återköpte enbart de amerikanska företagen aktier för 2 100 miljarder dollar. Enbart under tre första kvartalen 2014 ökade återköpen som de amerikanska företagen genomförde med 27 procent. Totalt sett uppgick dessa aktieåterköp till 567 miljarder dollar, varav Apple svarade för 170 miljarder dollar. Under samma period ökade nettoinsättningarna i aktiefonder och börshandlade fonder med 85 miljarder dollar.

Företagens kassor växer, men deras ledningar är inte övertygade om att det finns en tillräckligt hög efterfrågan från konsumenterna för att motivera ökade investeringar. Detta tillsammans med de i princip obefintliga räntorna på obligationsmarknaden gör att allt fler företag väljer att återköpa sina egna aktier med sina vinster.

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.