Följ oss

Nyheter

När kommer börsraset?

Publicerad

den

När kommer börsraset? Marknadsvolatiliteten nådde nyligen den högsta nivån sedan den så kallade Finanskrisen och det är av den orsaken förståeligt att många investerare ifrågasätter utsikterna för aktiemarknaden både 2015 och efteråt.

När kommer börsraset? Marknadsvolatiliteten nådde nyligen den högsta nivån sedan den så kallade Finanskrisen och det är av den orsaken förståeligt att många investerare ifrågasätter utsikterna för aktiemarknaden både 2015 och efteråt. Även om den senaste tidens volatilitet sannolikt inte är början på ett nytt börsras (vi förväntar oss att börsen står högre vid årsskiftet än vad den gör nu) eftersom dagens värderingar tyder på att avkastningen på aktiemarknaden just nu är under det långsiktiga genomsnittet.

Låt oss börja med de goda nyheterna. Trots att vi ser en växande oro för en recession så är den amerikanska ekonomin fortfarande sund. Vi kan emellertid förvänta oss att tillväxten för året kommer att falla. Den senaste tidens ekonomiska data pekar på att tillväxten minskar, att inflationen inte vill ta fart och räntorna förbli låga. FED kan möjligen komma att höja räntan en gång under resten av 2015, och det kommer knappast att komma fler under 2016. Allt tyder således på att den amerikanska aktiemarknaden kommer sluta på plus under 2015.

Vad händer efter 2015?

Ser vi in i nästa år är den stora risken att emerging markets fortsätter sin recession. Tillväxtmarknaderna står för en växande andel av den globala tillväxten, och den senaste tidens nedgång i den framväxande världen är inte begränsad till Kina som data från Bloomberg visar med all tydlighet. Både Brasilien och Ryssland har problem med sin ekonomi, och tillväxten är negativ. De flesta stora tillväxtmarknader, med undantag av Indien har samma problem. Det är däremot osannolikt att anta att 2016 kommer att innebära en recession, snarast ett år av långsam global tillväxt. Det stora hotet är emellertid Kina och landets ekonomiska utveckling under det första halvåret 2016.

Den som tittar på den amerikanska aktiemarknaden behöver ha blygsamma förväntningar. De fundamentala siffrorna är blygsamma, men det finns tecken som kan väcka viss oro. Företagens marginaler befinner sig på rekordnivåer och kommer sannolikt att pressas då både löner och räntor stiger. En stark dollar har visat sig vara problematiskt för amerikanska företag som säljer utomlands. Det största problemet är emellertid dagens värderingar. I dag handlas de amerikanska aktierna till ett p/e-tal om cirka 17,5 för föregående år och cirka 25 gånger vinsten för kommande resultat. Båda nivåerna är högre än det genomsnittliga värdet. Historiskt sett har detta lett till en underavkastning på sikt.

Visst har det förekommit tjurrusningar från redan höga värderingar, det såg vi till exempel i slutet av 1990-talet när aktiekurserna redan var höga. Hög värderingar (och låga) har haft betydelse i det förflutna. Under de senaste 60 åren har den årliga avkastningen legat på cirka fem procent när S&P 500 har värderats över genomsnittet, det vill säga till ett p/e-tal över 16,5. Data visar också att när det genomsnittliga p/e-talet legat under detta värde, har den årliga avkastningen i allmänhet legat över tio procent, ibland upp till femton procent. Avkastningen för de sämsta av dåliga åren har tenderat att lega lågt när värdet i början av perioden legat högt över det genomsnittliga värdet. Det betyder att aktiemarknaden sannolikt kommer att ge en positiv avkastning under kommande år, men inte på de nivåer som vi vant oss vid att se de senaste åren.

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.