Följ oss

Nyheter

Lyxor är nästa aktör som lanserar produkter med exponering mot fastlandskina

Publicerad

den

Lyxor är nästa aktör som lanserar produkter med exponering mot fastlandskina

Lyxor är nästa aktör som lanserar produkter med exponering mot fastlandskina I förra veckan stod det klart att franska Lyxor, som redan har en betydande närvaro vad gäller tillväxtmarknaderna, kommer att lansera en egen produkt med exponering mot så kallade A-shares i Kina. Lanseringen sker genom en fysisk ETF. Lyxor har, precis som konkurrenten ETF Securities, licensierat MSCI China A Index som skall ligga till grund för deras kommande börshandlade fond (ETF).

Lyxors nya börshandlade fond, Lyxor UCITS ETF MSCI China A, är den första börshandlade fonden med fokus på kinesiska A-shares, i dagligt tal aktier på det kinesiska fastlandet, som tas upp till handel på Euronext, en europeisk elektronisk börs baserad i Paris, men med dotterbolag i bland annat Belgien, Frankrike, Portugal och Storbritannien. Euronext är i sin tur ett dotterbolag till NYSE Euronext som också äger New York Stock Exchange, NYSE, som i sin tur ägs av Intercontinental Exchange, ICE, sedan i november 2013.

Lanseringen skede i dag, den 9 september 2014 och denna ETF kommer även att handlas på London Stock Exchange, LSE. I och med att handel sker på två marknader kommer Lyxors ETF vara nominerad i två valutor, Euro och USD. ETFens TER hamnar på 0,85 procent per år, vilket är något billigare än den börshandlade fond ETFS-E Fund MSCI China A GO UCITS ETF  som ETF Securities, lanserade under våren 2014. Sedan tidigare har Lyxor bland annat LYXOR FORTUNE SG UCITS ETF MSCI CHINA A (DR) (CNAA:EN) listad på EuroNext. Fortune SG är ett samägt fondbolag i Hongkong mellan Societe Generale och Baosteel Group. Lyxor ägs till 100% av Societe Generale.

Vi saknar emellertid en listning på tyska XTRA, något som underlättar för alla de investerare som använder sig av Nordnet och Avanza som därmed kan handla ETFen direkt på Internet. Det fungerar emellertid med telefonhandel genom båda dessa Internetmäklare har vi blivit försäkrade om. Flera av Lyxors andra ETFer är listade på XTRA så det är inte osannolikt att det kommer att ske. Ännu hellre hade vi sett en listning på Nasdaq OMX Nordic.

Historiskt sett har A-Shares varit belagda med restriktioner för utländska investerare, men Kinas öppnande mot västvärlden har lett till att landets styrande minskar på regleringarna i sin önskan efter kapital. Lyxors ETF kommer således att ge placerarna en bra exponering mot inhemska aktier listade på börserna i Shanghai och Shenzhen. Indexet omfattar runt 460 företag och har en bättre täckning och sektordiversifiering än andra liknande index. A-aktierna representerar ungefär 75 procent av börsvärdet för de aktier som är domicila i Kina.

MSCI China A Index har en större marknadstäckning än CSI 300 Index och speglar därför Kina A aktierna bättre. Financials har en mindre vikt i MSCI China A Index och en högre koncentration på Industrials och Health Care än CSI 300 Index, något som kan vara bra om de kinesiska bankerna upplever en finansiell kris.

MSCI China A Index har historiskt sett outperformat både CSI 300 Index och FTSE A50 Index. En historiskt bra avkastning är förvisso ingen garanti för en framtida kursutveckling, men det sättet som MSCI China A Index är utformat på gör att riskerna blir lägre för placeraren samtidigt som indexet bättre replikerar den kinesiska aktiemarknadens utveckling. Det finns således goda förutsättningar att Lyxors nya börshandlade fond skall komma att attrahera investerare som önskar exponera sig mot den kinesiska aktiemarknaden. MSCI håller för närvarande på att utvärdera om kinesiska A-Shares skall ingå i det större och mer omfattande Emerging Markets Index.

Fortsätt läsa
1 kommentar

1 kommentar

  1. Pingback: Tjurmarknaden finns i Shanghai - ETF-marknaden

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.