Följ oss

Nyheter

FPX den första börshandlade fonden som köper aktier i Snap

Publicerad

den

FPX den första börshandlade fonden som köper aktier i Snap

First Trust U.S. Equity Opportunities (NYSEArca: FPX) blev den första börshandlade fonden som köper aktier i SNAP, moderbolag till den glödheta appen Snapchat som börsnoterades i förra veckan. Från början var det tänkt att First Trusts börshandlade fond skulle köpa aktier i SNAP i samband med att denna ETF gjorde sin kvartalsvisa ombalansering, men förvaltarna utnyttjade sin möjlighet att enligt placeringsreglementet addera aktien redan den 2 mars 2017.

SNAP får initialt en vikt på 0,3 procent av kapitalet i FPX portföljen, en siffra som kan komma att öka efter ombalanseringen den 17 mars. First Trust U.S. Equity Opportunities (NYSEArca: FPX) investerar i nyintroducerade företag på den amerikanska aktiemarknaden, och följer ett marknadsvägt index som består av de 100 största och mest likvida börsintroduktionerna under de senaste fyra åren i USA. FPX köper inte enbart aktier i företag som har gjort så kallade spridningsemissioner utan även i så kallade spin offs. Bland aktierna i FPX jämförelseindex finns företag som Hewlett Packard Enterprises, Facebook, PayPal och Twitter.

Sedan årets början har FPX stigit med cirka sex procent, att jämföra med det bredare referensindexet S&P 500 som har stigit med cirka 6,6 procent. På längre sikt har FPX emellertid visat sig vara en bra investering, denna ETF har stigit med 10,9 procent per år att att jämföra med det bredare referensindexet S&P 500 som har stigit med cirka 7,9 procent.

Steg med mer än 40 procent

SNAP som är moderbolag till Snapchat, steg med mer än 40 procent den första dagen aktien handlades, vilket var i torsdags förra veckan. Att FPX köpte aktien betyder inte att det inte kommer ske köp från andra börshandlade fonder. Det är däremot inte sannolikt att aktien kommer att ingå i de bredare indexen på kort sikt. Sökordsjätten Alphabet, tidigare Google (GOOGL) fick vänta i närmare två år innan aktien togs upp i S&P 500 och därmed kunde börja köpas av bredare börshandlade fonder som till exempel SPY. Det är ovanligt att nyintroducerade företag finns att köpa genom börshandlade fonder, men FPX och dess konkurrent IPO är två av de ETFer som investerar i sådana företags aktier.

FPX är inte den enda börshandlade fonden som investerar i IPOs

Utöver FPX finns en mindre och yngre konkurrent, Renaissance IPO ETF (NYSEArca: IPO) som har meddelat att denna börshandlade fond kommer att köpa aktier i SNAP i samband med sin kvartalsvisa rebalansering den 28 mars 2017. Renaissance IPO ETF har stigit med 10,5 procent sedan den 1 januari 2017, jämfört med S&P 500 som har stigit med cirka 6,6 procent. Förvaltarna på Renaissance IPO ETF räknar med att SNAP kommer att få en vikt i deras börshandlade fond som gör aktieinnehavet till ett av denna fonds tio största. SNAP hade per den 3 mars ett börsvärde på 31,3 miljarder dollar.

Renaissance IPO ETF investerar i börsintroduktioner, men först efter det att dessa företags aktier har listats på en börs. I dag har Renaissance IPO ETF 13,5 MUSD under förvaltning, att jämföra med First Trust U.S. Equity Opportunities (NYSEArca: FPX) som har cirka 750 MUSD under förvaltning. Det finns andra skillnader, Renaissance IPO ETF har endast innehav i 46 olika aktier, att jämföra med FPX som äger 102 olika aktieslag i 100 olika företag. Renaissance IPO ETF har stora innehav ibland annat First Data (FDC) och Transunion (TRU).

Renaissance IPO investerar i börsintroduktioner inom loppet av 90 dagar från det att handeln påbörjades, och säljer sedan av dem efter två år. En likhet mellan dessa börshandlade fonder är att ingen av dem köper aktien under den första dagens handel.

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.