Följ oss

Nyheter

Vad är XACT Norden UCITS ETF?

Publicerad

den

Vad är XACT Norden UCITS ETF?

XACT Norden är en Svanenmärkt börshandlad indexfond och har som mål att följa utvecklingen i indexet Handelsbanken Nordic ESG Index så nära som möjligt. Indexet består av de omkring 30 mest omsatta aktierna på de nordiska börserna. Kravet är att dessa möter hållbarhetskraven i indexet. Denna ETF både skiljer sig och liknar XACT Norden Högutdelande ETF. Båda dessa börshandlade fonder investerar i nordiska aktier, men medan XACT Norden Högutdelande ETF fokuserar på aktier med hög utdelning och låg volatilitet. Det är alltså likviditeten och omsättningen som har fokus i XACT Norden UCITS ETF.

Hållbarhetskraven innefattar att index och fonden väljer bort bolag som är involverade i verifierade kränkningar av internationella normer samt bolag som är verksamma inom kontroversiella sektorer såsom förbjudna vapen, kärnvapen, krigsmaterial, tobak, cannabis, alkohol, kommersiell spelverksamhet, pornografi samt fossila bränslen och uran. Hållbarhetskraven innefattar även att index och fonden väljer in bolag med höga hållbarhetsbetyg. Minst 75% av indexbolagen, mätt i totalt marknadsvärde av index, ska inneha ett starkt hållbarhetsbetyg mätt som betyget Prime (best in class) enligt ISS Oekom Corporate Ratings Methodoldogy.

Hållbarhetskraven innebär dels att bolag med höga hållbarhetsbetyg ingår (väljs in), dels att bolag som är involverade i kontroversiella verksamheter inte får ingå (väljs bort). Detta är en fond som placerar med särskilda hållbarhetskriterier.

Fonden placerar i aktier som ingår i detta index. Fonden får placera i derivatinstrument som ett led i fondens placeringsinriktning. Användningen av derivatinstrument är dock inte av sådan karaktär att det påverkar fondens risknivå annat än marginellt.

Fondens målgrupp

Fonden passar den som till en låg kostnad vill ha en börshandlad aktieindexfond som följer utvecklingen för de omkring 30 mest omsatta bolagen, vilka möter hållbarhetskraven i index, på de nordiska börserna. Fonden lämpar sig för sparare som är beredda att ta en hög risk och har en placeringshorisont på 5 år eller längre.

Denna ETF är en aktiefond, så tillvida att den investerar i aktie. Den årliga förvaltningsavgiften ligger på 0,15 procent och den saknar hävstång. Fonden är inte utdelande.

Denna ETF handlas på Stockholmsbörsen, vilket gör att det går att köpa och sälja andelar dagligen genom sin vanliga bank eller Internetmäklare, till exempel Nordnet och Avanza.

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

Nordnets Ara lär dig allt om ETFer

Publicerad

den

Ara lär dig allt om ETFer, vad fördelarna är jämfört med fonder, och hur du sätter upp ett courtagefritt månadssparande i ETFer hos Nordnet.

Ara lär dig allt om ETFer, vad fördelarna är jämfört med fonder, och hur du sätter upp ett courtagefritt månadssparande i ETFer hos Nordnet.

Disclaimer: Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.

Fortsätt läsa

Nyheter

EL48 ETF investerar i tyska säkerställda obligationer med investment grade betyg

Publicerad

den

Deka iBoxx EUR Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETF (EL48 ETF) investerar i säkerställda obligationer med fokus på Tyskland. ETF:n innehar hela utbudet av obligationsförfall. De underliggande obligationerna har Investment Grade-betyg. ETF har en valutaexponering i EUR. Ränteintäkterna (kuponger) i fonden delas ut till investerarna (kvartalsvis).

Deka iBoxx EUR Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETF (EL48 ETF) investerar i säkerställda obligationer med fokus på Tyskland. ETF:n innehar hela utbudet av obligationsförfall. De underliggande obligationerna har Investment Grade-betyg. Denna ETF har en valutaexponering i EUR. Ränteintäkterna (kuponger) i fonden delas ut till investerarna (kvartalsvis).

Den totala kostnadskvoten uppgår till 0,09 % p.a. Fonden replikerar resultatet för det underliggande indexet genom att köpa alla indexbeståndsdelar (full replikering). Deka iBoxx EUR Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETF är en liten ETF med tillgångar på 76 miljoner euro under förvaltning. ETFen är äldre än 5 år och har sin hemvist i Tyskland.

Mål

Deka iBoxx EUR Liquid Ger. Covered Diversified UCITS ETF är en UCITS IV-kompatibel börshandlad fond som är registrerad i Tyskland. Fondens mål är att följa utvecklingen av iBoxx Liquid Germany Covered Diversified Index (Price Index). Det maximala antalet obligationer i indexet är begränsat till 30. Endast obligationer med en utestående volym på minst 1 miljard euro kvalificerar för indexet.

Investeringsstrategi

Deka iBoxx EUR Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETF strävar efter att spåra iBoxx® EUR Liquid Germany Covered Diversified-index. Indexet iBoxx® EUR Liquid Germany Covered Diversified följer tyska säkerställda obligationer i euro och innehåller likvida obligationer.

Handla EL48 ETF

Deka iBoxx EUR Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETF (EL48 ETF) är en europeisk börshandlad produkt. Denna ETF handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRONordnet, Aktieinvest och Avanza.

Börsnoteringar

BörsValutaKortnamn
gettexEUREL48
Stuttgart Stock ExchangeEUREL48
XETRAEUREL48

Fortsätt läsa

Nyheter

Förvaltare delar sina åsikter om AI och renare livsstil

Publicerad

den

Chris Versace, CIO för Tematica Research, förklarar varför investerare kan bli förvånade över hur länge Federal Reserve är villig att hålla räntorna höga efter att centralbanken nått toppen av denna åtstramningscykel. Versace delar också sina åsikter om AI och renare livsstil med IGTV:s finansanalytiker Angeline Ong.

Chris Versace, CIO för Tematica Research, förklarar varför investerare kan bli förvånade över hur länge Federal Reserve är villig att hålla räntorna höga efter att centralbanken nått toppen av denna åtstramningscykel. Versace delar också sina åsikter om AI och renare livsstil med IGTV:s finansanalytiker Angeline Ong.

Handla DIGI ETF

HANetf Digital Infrastructure and Connectivity UCITS ETF (DIGI ETF) är en europeisk börshandlad fond som handlas på bland annat London Stock Exchange och tyska Xetra.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRONordnet, Aktieinvest och Avanza.

Fortsätt läsa

Populära